» přihlásit se | připomenout heslo | registrace
 
...citovat je snadné

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011

doporučujeme

Olga Biernátová, Jan Skůpa

Interpretace nové verze normy, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, ve němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen. Případné připomínky nám zasílejte na e-mail csniso690@citace.com.

Stáhnout dokument v pdf

Dokument podléhá licenci Creative Commons
Licence Creative Commons

 
 
 
©2004-2015 Citace.com, design by ©2009 KMa Webdesign
Partneři projektu:
EBSCO Publishing KP-sys VŠE v Praze Masarykova univerzita Ústřední knihovna FSS MU Ústřední knihovna FF MU Kabinet knihovnictví FF MU Seo servis
Mediální partneři:
Inflow.cz Libra - rádio