« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí harvardu 1

Dalším způsobem odkazování je způsob autor-datum neboli harvard. Zde jsou základní pravidla o tomto způsobu odkazování.

Formou jméno-datum se v textu uvádí jméno tvůrce a rok vydání citovaného informačního zdroje.

    Př. (Katuščák, 2005)

Pokud je jméno tvůrce v prvním pádu přirozenou součástí textu následuje v kulatých závorkách pouze rok vydání.

    Př. Jak píše Urbanová (2009), tak komunikace jako taková má mnoho podob (mluvená, psaná, masová atd.), které prošly dlouhým vývojem.

Pokud není jméno součástí textu, tak se v kulatých závorkách uvádí jméno tvůrce a rok.

     Př. Komunikace jako taková má mnoho podob (mluvená, psaná, masová atd.), které prošly dlouhým vývojem (Urbanová, 2009).

V případě, že uvádíme více informačních zdrojů stejného autora se stejným rokem vydání, odlišují se malými písmeny abecedy (a, b, c, atd.) připojenými k roku vydání uvedeného v kulatých závorách.

    Př. (Urbanová, 2009a; Urbanová, 2009b)

Pokud potřebujeme uvést konkrétní lokaci dokumentu (např. čísla stránek), pak se v kulatých závorkách za rokem vydání uvádí příslušná lokace.

    Př. (Zbíral, 2009, s. 39)

Pokud jeden odkaz odkazuje na více informačních zdrojů, tak všechny zapisujeme do jedné závorky a oddělujeme středníkem.

    Př. (Katuščák, 2005; Urbanová, 2009; Zbíral, 2009)

Bibliografické citace mají trochu poupravený tvar oproti dalším způsobům odkazování. Datum vydání se zapisuje přímo autora, nikoli u nakladatelských údajů. Seznam použité literatury se řadí abecedně. Podrobněji si popíšeme řazení seznamu použité literatury v některém z dalších příspěvků.

    Př. HON, Filip a Jitka LANGHAMROVÁ, 2020. Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech. Demografie [online].62(2), 71-88 [cit. 2020-07-18]. ISSN 1805-2991. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/dokument/riUdljTeTfBz9qMj


Aktualizace: 12. 3. 2021

Markéta Kytnerová, 2020-11-12


Sdílet příspěvek: