« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí harvardu 1

Dalším způsobem odkazování je způsob autor-datum neboli harvard. Zde jsou základní pravidla o tomto způsobu odkazování.

Formou jméno-datum se v textu uvádí jméno tvůrce a rok vydání citovaného informačního zdroje.

    Př. (Katuščák, 2005)

Pokud je jméno tvůrce v prvním pádu přirozenou součástí textu následuje v kulatých závorkách pouze rok vydání.

    Př. Komunikace jako taková má mnoho podob (mluvená, psaná, masová atd.), které prošly dlouhým vývojem (Urbanová, 2009).

Pokud není jméno součástí textu, tak se v kulatých závorkách uvádí jméno tvůrce a rok.

    Př. Jak píše Urbanová (2009), tak komunikace jako taková má mnoho podob (mluvená, psaná, masová atd.), které prošly dlouhým vývojem.

V případě, že uvádíme více informačních zdrojů stejného autora se stejným rokem vydání, odlišují se malými písmeny abecedy (a, b, c, atd.) připojenými k roku vydání uvedeného v kulatých závorách.

    Př. (Urbanová, 2009a; Urbanová, 2009b)

Pokud potřebujeme uvést konkrétní lokaci dokumentu (např. čísla stránek), pak se v kulatých závorkách za rokem vydání uvádí příslušná lokace.

    Př. (Zbíral, 2009, s. 39)

Pokud jeden odkaz odkazuje na více informačních zdrojů, tak všechny zapisujeme do jedné závorky a oddělujeme středníkem.

    Př. (Katuščák, 2005; Urbanová, 2009; Zbíral, 2009)

Bibliografické citace mají trochu poupravený tvar oproti dalším způsobům odkazování. Datum vydání se zapisuje přímo autora, nikoli u nakladatelských údajů. Seznam použité literatury se řadí abecedně. Podrobněji si popíšeme řazení seznamu použité literatury v některém z dalších příspěvků.

    Př. HON, Filip a Jitka LANGHAMROVÁ, 2020. Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech. Demografie [online].62(2), 71-88 [cit. 2020-07-18]. ISSN 1805-2991. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/dokument/riUdljTeTfBz9qMj

Markéta Kytnerová, 2020-11-12

Přejít do Citace PRO