Výklad ČSN ISO 690:2022 (01 0197) Bibliografické citace
účinná od 1. prosince 2022

Interpretace nové verze normy od autorů Blanka Farkašová, Tereza Garamszegi, Linda Jansová, Lukáš Konečný, Martin Krčál, Markéta Kytnerová, Kateřina Matyáštíková, Michaela Morysková. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen.

Stáhnout PDF

Dokument podléhá licenci Creative Commons.


Předchozí verze platná od 1. dubna 2011 do 31. listopadu 2022

Interpretace staré verze normy od autorů Olga Biernátová a Jan Skůpa, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com.

Stáhnout PDF

Dokument podléhá licenci Creative Commons.