Citace v katalogu

Užitečný doplněk pro katalog vaší knihovny

Získejte modul do vašeho katalogu, který zobrazí u každého záznamu citaci vygenerovanou dle normy ČSN ISO 690 nebo dalších stylů. Modul za vás napojíme na váš stávající katalog. U každého záznamu ve vašem katalogu se poté zobrazí citace vygenerovaná z údajů vašeho katalogu dle normy ČSN ISO 690. Zvolíte-li vyšší tarif, budou mít návštěvníci možnost zobrazovat citaci v jednom z 5 nebo 10 citačních stylů.

Získat Citace v katalogu

Proč zvolit Citace v katalogu

Citace přímo v katalogu

U každého záznamu se bude zobrazovat citace. Uživatelé si je tak budou moci jednoduše stahovat a vkládat do svých odborných prací.

ČSN ISO 690

Citace zobrazujeme primárně dle normy ČSN ISO 690 nebo až v 10 dalších citačních stylech dle zvoleného tarifu.

Snadné vložení

U vybraných poskytovatelů systémů bude nastavení probíhat automaticky (např. KP-Win, discovery služby), u ostatních je nutná podpora ze strany poskytovatele služby nebo systému (např. Aleph, lokální digitální knihovny apod.).

Propojení s Citace PRO

U citací se zobrazuje ikona pro snadný import záznamu do Citace.com. Pokud má instituce předplacen systém Citace PRO, pak dojde k importu záznamu do tohoto systému.

Přizpůsobení vzhledu

Podoba citace může být přizpůsobena vzhledu a struktuře vašeho katalogu nebo služby.

Technická podpora

Nabízíme technickou podporu v Česku.

Ukázky použití

Aleph

Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze

Portaro

Katalog Mendelovy Univerzity v Brně

ARL

Katalog vědecké knihovny UJEP

Získat Citace v katalogu

Pro nastavení služby Citace v katalogu kontaktujte naše obchodní oddělení:

Kateřina Krčálová Konečná

Kateřina Krčálová Konečná

obchodní zastoupení pro Česko
  katerina.krcalova@citace.com
  +420 724 720 840
Henrieta Gábrišová

Henrieta Gábrišová

obchodní zastoupení pro Slovensko
  henrieta.gabrisova@citace.com
  +421 948 101 374

Citace v katalogu využívají

Univerzita Karlova v Praze
Masarykova univerzita
Vysoké učení technické v Brně
Mendelova univerzita v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Moravská zemská knihovna
Ostravská univerzita v Ostravě
Akademie věd České republiky