Menu

Blog Citace.com

Vítejte na citačním blogu společnosti Citace.com. Nejdete zde příspěvky zaměřené na problematiku spojenou s citováním a normou ČSN ISO 690. Ať už se jedná o úplné základy nebo specifické problémy, na které norma nemá odpověď.

Naleznete zde i rady a tipy, jaké aktivity můžete se studenty dělat v lekcích informačního vzdělávání i jak si celou lekci připravit či kde hledat inspiraci. V neposlední řadě Vás čekají i novinky ohledně produktů společnosti Citace.com - citačního manažeru Citace PRO, Pablikada a generátoru citací.

Markéta Kytnerová, 2020-10-22

Odkazujeme pomocí číselných odkazů 1

Forma odkazování pomocí číselných odkazů, můžete se setkat i s názvem Vancouver style, je asi nejjednodušší, protože každý odkaz obdrží své číslo, pod kterým ho nalezneme v seznamu použité literatury. Není tedy potřeba se zabývat, jak má vypadat odkaz.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-10-14

Metody citace

Metodou citace je označován způsob odkazování v textu,

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-10-07

Citace citace

Citace citace se někdy označuje jako sekundární citace. Jedná se o případy, kdy citujete již citované. Je lepší se sekundární citaci vyhnout a dohledat primární zdroj a zpracovat jej vlastním způsobem. Nikdy si nemůžete být jistí, zda autor nepřekroutil či nevytrhl z kontextu původní zdroj.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-09-28

Kolekce v Pablikadu

Pablikado je stále se rozrůstající databáze českým a slovenských odborných zdrojů, která jako přidanou hodnotou k webu Pablikado nabízí i stejnojmennou aplikaci pro mobilní zařízení. Díky ní si uživatelé mohou dokumenty nejen číst, ale dělat si do něj poznámky, kreslit, podtrhávat, zvýrazňovat atd.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-09-15

Nový časopis v Pablikadu

Od léta je v databázi Pablikado k dispozici nový český environmentálně-kulturní časopis časopis VERONICA, který vydává základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Časopis vychází čtvrtletně a v jeho obsahu naleznete:

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-09-08

Pokračujeme po letní pauze

Vážení čtenáři našeho blogu, opět je tu podzim a s ním se blíží i začátek nového akademického roku. Po letní pauze se opět můžete těšit nové příspěvky ze světa citací a novinek z Citace.com.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-06-30

Krásné léto

Vážení čtenáři blogu a příznivci naší společnosti, opět po roce nastalo léto a s ním čas dovolených.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-06-23

Jak citovat seriálový pořad

Obdobně jako samostatný pořad se cituje i seriálový pořad, tedy seriály, sitcomy, telenovely :-) apod. Navíc se však uvádí číslo řady a dílu včetně názvu dílu. Pokud je pořad dostupný v online archivu televizní stanice, která jej vysílala, je možné uvést i URL adresu v poli dostupnost.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-06-17

Jak citovat hudebniny

Hudebniny, tedy hudební partitury, jsou dalším druhem specifických dokumentů, které nejsou běžně citovány. V bibliografických citacích hudebních partitur se jako hlavní tvůrce uvádí skladatel, a to i v případě, kdy je libretistovi přiznáno rovnocenné postavení. Libretista se pak uvádí za názvem jako další tvůrce (tedy v sekundární odpovědnosti).

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-06-08

Jak citovat grafické dílo jako příspěvek

Grafické dílo, které je součástí jiného díla, se cituje jako příspěvek. Nejčastěji se bude nejspíš jednat o reprodukci z knihy nebo ještě spíše o obrázek stažený z webu. V případě obrázku staženého z webu může nastat problém s nedostupností údajů, především místa a vydavatele. Datum vydání můžeme zjistit buď ze stránky, kde je obrázek vystaven, nebo ve vlastnostech obrázku (klikneme pravým tlačítkem na obrázek a zvolíme možnost vlastnosti). V případě, že vyhledáme obrázek na Googlu nebo Seznamu, tak je třeba přejít na web, odkud je obrázek zaindexovaný a z tohoto webu i přebíráme URL adresu do dostupnosti.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-05-26

Využití složek v manažeru Citace PRO

Používáte manažer čím dál více a složka Všechny citace se vám zdá čím dál méně přehledná? Řešení je využití složek, kam si citace roztřídíte. Vytvořit složku je jednoduché, kliknete v levé nabídce na pole Vytvořit a zvolíte první položku Složka.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-05-21

Jak citovat mapy jako součást jiného dokumentu

Mapy mohou být samozřejmě i součástí jiných dokumentů a pak se citují jako příspěvky v tomto dokumentu - můžeme je nalézt v knihách, časopisech, na internetu atd. a dle toho, v jakém druhu dokumentu se mapa nachází, pak zvolit i správnou podobu bibliografické citace. U mapy uvádíme povinně tvůrce, název a měřítko v hranatých závorkách, pokud není součástí názvu mapy. V bibliografické citaci zdrojového dokumentu pak uvádíme i stranu či rozsah stran, kde se mapa nachází.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-05-12

Jak citovat firemní literaturu

Pod tímto specifickým druhem dokumentu si možná nic moc konkrétního nepředstavíte, navíc různé interpretace normy a jednotlivý autoři ho nazývají různě. Mně osobně se nejvíc líbí označení firemní literatura. Do této kategorie totiž spadá všemožná, často institucemi vydávaná, literatura jako jsou výroční zprávy, letáky, interní postupy, návody pro práci se zařízením (třeba tiskárnou v knihovně), brožury, produktové katalogy, ceníky…

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-04-28

Přístup ke Studijní kolekci prodloužen

Na konci března jsme představili Studijní kolekci, kterou jsme připravili pro studenty. Většina univerzitních knihoven je stále uzavřena, proto jsme se rozhodli prodloužit přístup ke Studijní kolekci.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-04-21

Jak citovat elektronický program

Především v technických oborech není výjimkou, že je potřeba ocitovat nějaký počítačový program. K tomu použijeme následují vzor. Podle tohoto vzoru lze také citovat různé aplikace, ať už mobilní či počítačové, hry, operační systémy apod.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-04-07

Jak citovat mrtvou matriku?

Dnes se po dlouhé době podíváme na dotaz z citační poradny, protože norma ČSN ISO 690 v některých případech mlčí a ani nenapoví. Méně tradiční dokument, na který se v tomto příspěvku zaměříme se jmenuje mrtvá matrika. Mrtvé matriky jsou postupně zveřejňovány v digitální podobě archivy, ve kterých jsou uloženy. Jsou to velmi zajímavé zdroje informací třeba pro historiky nebo genealogy.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-04-02

Jak citovat grafické dílo

Častým dotazem je, jak citovat obrázky. Obrázky, které ve své práci použijeme, nemusí být pouze fotky či ikony stažené na internetu, ale za grafickým dílem se skrývají klasické obrazy, fotografie, litiny, rytiny, sochy atd. Pokud je citujeme samotný originál díla nebo jeho reprodukci, tak použijeme obecnou strukturu bibliografické citace grafického díla. Pokud ovšem popisujeme či použijeme do své práce dílo nebo jeho reprodukci z jiného zdroje (knihy, stáhneme z internetu apod.), cituje se jako příspěvek v tomto zdroji. V tomto příspěvku si ukážeme jak citovat samotné grafické dílo a příspěvku se budeme věnovat příště.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-03-27

Jak vytvořit citaci v manažeru Citace PRO Plus

Hlavní funkcí manažeru je tvorba a správa citací. Ačkoli se může úkol vytvořit citaci zdát banální, tak vězte, že způsobů, jak vytvořit citaci, je několik.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-03-18

Studijní kolekce

Vzhledem ke stávající situaci, která se dotýká nás všech, jsme se rozhodli studentům ulehčit přístup ke studijním materiálům, které jsou v době uzavření knihoven "nedostatkové zboží". Vytvořili jsme Studijní kolekci v rámci naší online databáze odborných zdrojů Pablikado. Tato kolekce je k dispozici zdarma všem uživatelům institucí, které mají předplacený citační manažer Citace PRO Plus.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-03-11

CitaKon 2020 - ZRUŠEN

Vážení účastníci konference CitaKon a také příznivci naší společnosti, je nám to velmi líto, ale z důvodu nařízení Bezpečnostní rady státu jsme nuceni konferenci CitaKon zrušit.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-03-03

Jak citovat ústní sdělení

Ústní sdělení je jeden z typů dokumentů, které norma neřeší. Pokud bych se podívali do pravidel různých citačních stylů, tak některé přímo zakazují takovýto zdroj v odborné práci použít z důvodu jeho neověřitelnosti a nedohledatelnosti. Norma ČSN ISO 690 ho výslovně nezakazuje, a proto je možné použít následující strukturu, či si ji podle potřeb volně upravit.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-02-26

Druhy plagiátorství 2

V dnešním příspěvku si představíme a vysvětlíme další druhy plagiátorství a navážeme tak na předchozí příspěvek. Vylepšování literatury Jak už název napovídá, autor při psaní doplní seznam použité literatury o díla renomovaných autorů a zkrácené citace rozmístí různě do textu. Tento druh plagiátorství poukazuje na nízkou kvalitu práce a neschopnost autora pracovat s odbornou literaturou.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-02-19

Doplněk do prohlížeče

Jednou z výhod manažeru Citace PRO Plus jsou doplňky, ať už doplněk do Wordu, nebo doplněk do prohlížeče. Dnes si ukážeme, co doplněk do prohlížeče umí, jak funguje a jak jej získat.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-02-12

Jak citovat e-mail

Informace získané e-mailem jsou v podstatě soukromou korespondencí, ke které nemají ostatní uživatelé přístup, proto je dobré e-mail, stejně jako osobní sdělení, jako zdroj informací pro odbornou práci využívat co nejméně. Pokud už je potřeba tento druh dokumentu využít, je vhodné o tom informovat člověka, kterého citujete a mít od něj souhlas. Norma ČSN ISO 690 strukturu citace přímo nedefinuje, takže se můžete setkat s různými obecnými strukturami a vzory pro citování e-mailu. Za mě je dobré při citování držet se zásady, že bibliografická citace má zdroj identifikovat, ale zbytečně nezahlcovat čtenáře zbytečnými informacemi, proto používám tuto obecnou strukturu.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-02-04

CitaKon 2020

Rok se s rokem sešel a jako předchozí dvě jara, tak i letos se bude konat citační konference CitaKon.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-01-28

Druhy plagiátorství 1

Druhy plagiátorství Po kratší odmlce od citování a zásobě informací od o novinkách v Citace.com se dnes podíváme opět na plagiátorství. Přece jen zkouškové se blíží ke konci a za chvíli začne nový semestr s novými seminárkami a finišováním diplomek. Jak už vás asi napadlo, není plagiátorství jako plagiátorství. Existují různé způsoby, jak nevhodně zacházet z cizími myšlenkami, a že některé prohřešky jsou závažnější a některé méně závažné.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-01-21

Nové časopisy v Pablikadu

Jak jsme již informovali v minulém příspěvku, tak databáze Pablikado byla rozdělena do několika kolekcí. Ode dneška v nich naleznete nové časopisy a další budou přístupné začátkem února.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-01-14

Citace v katalogu

Citace v katalogu je služba, kterou možná mnozí z vás znají a využívají navzdory tomu, že není často nijak výrazně propagovaná. Je to naše drobná služba, kterou mají k dispozici všichni předplatitelé manažeru Citace PRO Plus, ale také mnohé knihovny napříč republikou. Tato docela nenápadná služba je však velmi užitečná a je škoda ji nevyužívat či více nenabízet uživatelům.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2020-01-07

Novinky v Citace.com

Vážení citační nadšenci, v novém roce 2020 vám přeji vše dobré a mnoho úspěchů jak v pracovním, tak v pracovním životě. Hned na úvod nového roku vám chci představit jednu z novinek, které jsme pro vás připravili.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-12-18

Krásné Vánoce

Krásné Vánoce!

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-12-11

Primární odpovědnost 2

V minulém příspěvku o autorství jsem ukazovala zápis běžných občanských jmen autorů. V úvodu jsem zmiňovala, že ne vždy je autorem fyzická osoba. V tomto příspěvku se podíváme na další možnosti.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-12-04

Jak na doplněk do Wordu 4

V dnešním příspěvku si ukážeme novou funkci doplňku do Wordu Vložit citát. Je to velmi užitečná funkce, která usnadní vám usnadní práci s výpisky a přímými citacemi z citovaných dokumentů. Jak to celé funguje? Začneme od začátku.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-11-27

Název dokumentu 2 - další názvy

Dnešní příspěvek navazuje na příspěvek týkající se uvádění názvu dokumentu. Název dokumentu je povinný údaj, ale lze uvést další názvy, a to podnázev, souběžný název, popř. doplnit chybějící název apod. Dnes si tedy ukážeme různé možnosti, jak na to.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-11-20

Primární odpovědnost 1

Autor, tvůrce nebo údaje o odpovědnosti se z pohledu citování dělí na primární a sekundární odpovědnost. Rozdíl je jednoduchý - primární odpovědnost je povinný údaj a zapisujeme sem jméno osoby, osob nebo korporace, která dokument vytvořila. Do sekundární odpovědnosti pak zapisuje tzv. vedlejší tvůrce, kteří se na vzniku díla taktéž podíleli, ale při jeho tvorbě nehráli prim. Jedná se nejčastěji o překladatele, ilustrátory, fotografy, editory apod.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-11-13

Jak na doplněk do Wordu 3

V dnešním wordovském příspěvku si ukážeme jeho dvě hlavní funkce, a to vkládání příspěvků a generování seznamu použité literatury.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-11-06

Citace PRO Free a Plus

Citační manažer Citace PRO se dělí na dvě verze - základní Free a pokročilou Plus. Free verze nabízí základní funkce, zatímco Plus verze nabízí další možnosti, které oceníte především při psaní odborných prací.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-10-30

Název dokumentu 1

Dnes nás čeká další díl ze série povinné údaje, kdy si dnes představíme název. Název uvádíme ve stejném tvaru, v jakém se vyskytuje v citovaném dokumentu. Název a podnázev celého díla se vždy zapisuje kurzívou, zatímco alternativní název, název části, článku nebo příspěvku se zapisuje běžným písmem.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-10-22

Jak na doplněk do Wordu 2

V předchozím příspěvku o Wordu jste se dozvěděli, jak jej nainstalovat a přihlásit se, popř. jak vyřešit možné problémy. V dnešním příspěvku si popíšeme rozhraní a funkce, které doplněk nabízí. Popis rozhraní je vytvořený ve verzi 4.0.2, která nabízí novou funkci vkládání citátů.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-10-15

Jak citovat divadelní inscenaci

Norma ČSN ISO 690 umožňuje citovat všechny možné druhy dokumentů a upravuje jejich podobu. Jsou však typy dokumentů, u kterých vzorový příklad neudává a jedním z nich je právě divadelní inscenace. Dnešní příspěvek je tedy návod, jak je možné inscenaci, hru, operu... citovat.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-10-10

Knihovnické fondy, procesy a služby

Po velmi žádané knize Nauč(te) se citovat jsme pro Vás připravili novou knihu Knihovnické fondy, procesy a služby. Tato kniha je první ze čtyř částí a věnuje se jak už název napovídá knihovnickým fondům, procesům a službám.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-10-01

Jak na doplněk do Wordu 1

Doplněk do Wordu je dostupný všem uživatelům citačního manažeru Citace PRO Plus. Vyzkoušet jej samozřejmě také lze ve Free účtu po spuštění 7 denní zkušební doby. Doplněk funguje ve Wordu 2013 a Office 365 a vyšší a pouze na OS Windows 10 a vyšší.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-09-24

Web, webová stránka a příspěvek na webu

Citování čehokoli na webu se z počátku jeví jako velmi jednoduchá záležitost, přecejenom jsme na internetu každý den a informace z něj čerpáme neustále. Při tvorbě citací však nastává problém, a to nejenom určit, co za bibliografické údaje do citace použít, ale především správně určit druh dokumentu. Začneme jednoduchým dělením webového sídla, webové stránky a příspěvku na webu. Odpověď na velmi častý dotaz Stáhla jsem si na netu PDF, jak ho mám citovat? si ukážeme odpověď v některém z dalších příspěvků.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-09-18

Pravda nebo lež?

Se startem semestru přichází i období příprav citačních lekcí a informačního vzdělávání. Při citačních lekcích si často klademe otázku, jakou úroveň znalostí studenti mají. Hra Pravda nebo lež je skvělá aktivita pro počáteční prolomení ledů u studentů a také získání informací o tom, co o problematice ví.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-09-10

Nový doplněk do Wordu

Je tu začátek nového semestru a s ním skvělá novinka pro uživatele citačního manažeru Citace PRO Plus. Ti, kdo se na jaře zúčastnili naší konference CitaKon 2019, již asi tuší. Máme pro Vás totiž super novinku, a to novou verzi doplňku do Wordu!

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-09-04

Po prázdninách jsme tu zpět

Vážení čtenáři našeho blogu, po letní odmlce (i když jsem slíbila, že občas něco napíšu), jsem tu zpět.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-06-26

Krásné léto

Poslední předprázdninový příspěvek.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-06-18

Novinky v Pablikadu 3

V dnešním příspěvku se dozvíte, co nového na vás čeká v databázi Pablikado.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-06-11

Názvosloví 2

V předchozím příspěvku o názvosloví jsme se seznámili s těmi úplně nejzákladnějšími pojmy, které by měl znát každý, kdo už někdy citoval nebo to má v plánu. Bibliografické citace a odkazy netvoříme podle toho, jak nás zrovna napadne, ale vždy se řídíme pravidly pro jejich tvorbu. Tato pravidla určuje citační styl, podle kterého citujeme. Citačních stylů existuje několik tisíc - některé jsou univerzální, jiné zaměřené na určitý obor, jiné se používají pouze v rámci jednoho časopisu. Pravidla citačního stylu nám říkají, jaké údaje v bibliografické citaci jsou povinné, jakým způsobem je zapisovat a oddělovat je od sebe. Jak vytvořit seznam použitých zdrojů či jakou metodu citace použít. Metoda citace je způsob, jakým odkazujeme v textu na bibliografické citace - může se jednat o poznámky pod čarou, číselné odkazy nebo harvardský (autor-datum) systém. Jednotlivé metody citace si rozebereme později samostatně.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-06-06

Jak citovat příspěvek ve sborníku a e-sborníku

Mnohem častěji než celý sborník se v praxi citují jednotlivé příspěvky. Bibliografická citace začíná autorem či autory příspěvku, poté následuje název příspěvku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, a následuje předložka "In:", po které následuje celá bibliografická citace sborníku. V bibliografické citaci příspěvku do sborníku je povinným údajem rozsah stran příspěvku, celkový počet stran celého sborníku je nepovinný údaj a není ho tedy nutné zapisovat.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-05-23

Jak citovat kartografické dokumenty

Jak už název napovídá, jedná se o různé mapy, plány, atlasy apod. Citují se obdobně jako monografie, navíc se uvádí i měřítko v hranatých závorkách přímo za název. V případě, že je měřítko uvedeno už v názvu dokumentu, tak tento údaj zapsaný v hranatých závorkách znovu nezapisujeme. Za tvůrce, tedy primární odpovědnost, je u map považován i sestavitel, editor, kreslič apod. Norma říká, že “jméno fyzické osoby, o které je známu, že je hlavním tvůrcem mapy. by mělo být citováno” (ČSN ISO 690, 2011). Dalším údajem typickým pro mapy je i název edice, kterou je povinné v bibliografické citaci uvádět.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-05-16

Jak citovat kvalifikační práce

Konec akademického roku se blíží a s ním i odevzdávání závěrečných prací. Na vysokých školách se jedná především o bakalářky a diplomky, ale na středních se může jednat o různé ročníkové či maturitní práce. Dnes si ukážeme, jak je správně citovat. Mezi kvalifikační práce se řadí nejenom bakalářské a diplomové práce, ale dizertační a habilitační práce či seminární práce a školní projekty.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-05-07

Názvosloví 1

V tomto příspěvku se seznámíme s úplně základní citačním názvoslovím, které by měl znát každý, kdo chce psát nějakou odbornou práci. Pokud citování vyučujete v rámci informačního vzdělávání, bude to pro vás opakování, které můžete brát jako inspiraci, co vše by měli vaši studenti znát po citační lekci.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-05-01

Jak citovat příspěvek v monografii a e-monografii

Příspěvek v monografii není často využívaný druh dokumentů. Využívá se především v případě, kdy knihu sice napíše jeden autor, ale jednu kapitolu v této knize napíše někdo jiný. Celá citace pak vypadá jako citace monografie nebo e-monografie, pouze na začátku je uveden autor příspěvku a název příspěvku, který je zapsán běžným písmem (nikoli kurzívou - jedná se o název části).

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-04-24

Jak citovat sborník a e-sborník

Tištěné i elektronické sborníky mají velmi podobnou bibliografickou citaci jako monografie. Zásadní rozdíl je v poli primární odpovědnost, kdy u monografie se zapisuje autor, zatímco u sborníku jím je editor. Sborník je soubor příspěvků několika různých autorů, které sestavil do sborníku editor či editoři.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-04-21

Krásné Velikonoce

přejeme krásné Velikonoce.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-04-09

Citace článku na iDnes a podobných serverech?

Častý dotaz studentů je, jak citovat článek na iDnes, Novinkách, Timesech a obdobných stránkách, které mají zpravodajský charakter. Jako příklad si vezměme iDnes. Tento web je zpravodajský server, který provozuje Mafra a zveřejňuje na něm mimojiné i články, které se objevily v tištěných novinách MF Dnes a jeho přílohách. Nejedná se tedy o elektronickou verzi tištěných novin, ale zpravodajský server, kde články vycházejí nezávisle na tištěné verzi, proto je citujeme jako příspěvek na webu. U příspěvku je také potřeba uvádět celé datum a čas zveřejnění, vč. času aktualizace, protože tyto příspěvky bývají během dne často aktualizovány o nové informace (především u zpráv typu sledujeme online).

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-04-01

Novinky v Pablikado podruhé

Letos již podruhé přinášíme dobré zprávy z naší databáze Pablikado. Máme pro vás opět nový časopis, který je možné číst online či offline ve svém mobilním zařízení s Androidem. Naši nabídku jsme rozšířili o odborný recenzovaný časopis E-PSYCHOLOGIE. Časopis je dostupný i s archivem do roku 2016. V tomto periodiku naleznete články z výzkumu a praxe, přehledové a metodické studie, zprávy z odborných akcí a recenze knih, a to v češtině, slovenštině a v angličtině.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-03-27

Připomeňte si s námi Citakon 2019

Minulý týden žádný příspěvek nepřibyl, protože jsme pro vás připravovali naši konferenci Citakon 2019.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-03-13

Jak citovat článek v e-periodiku

Tištěné i elektronické články se citují stejně, elektronické pouze obsahují některé údaje navíc, jak už jsem zmiňovala v předchozím příspěvku. U e-periodik se zastavím u identifikátoru. Mnoho časopisů vychází zároveň v tištěné i elektronické podobě a mohou tedy mít dvojí ISSN, takže je potřeba vždy rozlišit, jestli cituji tištěný nebo elektronický článek a dle toho zapsat ISSN.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-03-05

Novinky v Pablikado

Jistě jste zaznamenali naši novou službu Pablikado. Pablikado je stále se rozrůstající databáze českým a slovenských odborných zdrojů, která jako přidanou hodnotou k webu Pablikado nabízí i stejnojmennou aplikaci pro mobilní zařízení. Díky ní si uživatelé mohou časopis nejen číst, ale dělat si do něj poznámky, kreslit, podtrhávat, zvýrazňovat, atd. Kromě toho si mohou vybrané pasáže odesílat z aplikace rovnou do svého účtu v citačním manažeru, kde se jim citát zobrazí i s bibliografickou citací zdroje

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-03-01

Jak citovat film

Film je specifický druh audiovizuálního dokumentu a citace vypadá trochu odlišně. Neuvádí se totiž primární odpovědnost, protože film je společnou prací mnoha a mnoha lidí, z nichž nikdo nemá dominantní roli jako tvůrce. Co se ovšem povinně uvádí je údaj o sekundární odpovědnosti, a to konkrétně o režisérovi. Jedinou výjimkou jsou autorské filmy, kdy je režisér, scénarista, kameraman atd. je jedna osoba. V tomto případě se tento člověk uvádí do primární odpovědnosti ještě před název.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-02-20

Jak citovat zprávy z Messengeru

Soukromé zprávy z různých soukromých chatů a instant messengerů lze citovat, ale jedná se druh dokumentu, který má svá úskalí. Podobně jako e-mail není struktura pevně daná v normě a jedná se o dokument, který je přístupný pouze účastníkům konverzace. Pokud informace z chatu chcete použít, určitě byste o tom měli dát vědět citovanému člověku.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-02-13

CitaKon 2019

Rok se s rokem sešel a to znamená, že se blíží opět citační konference CitaKon 2019. Přípravy druhého ročníku jsou v plném proudu a vy se tak můžete těšit na příjemné přednášející se zajímavými prezentacemi, drobnou tombolu, která nás po obědě probere a hlavně úžasnou atmosféru, ke které můžete přispět i vy sami.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-02-05

Videokurz Zjednodušte si citování s Citace.com

Píšete seminární, maturitní, bakalářskou, diplomovou či jinou odbornou práci, nebo citování vyučujete? Ulehčete si práci s tvorbou citací tím, že použijete citační software, který bibliografické citace i odkazy v textu vytvoří za vás. V Citace.com jsme pro vás vytvořili videokurz, který vás provede záludnostmi citování a funkcemi manažeru. Veškerá videa si můžete zdarma shlédnout na YouTube.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-31

Jak citovat klikací reklamu

Při brouzdání na internetu na nás snad na všech webových stránkách vyskakují reklamy, které se nám snaží prodat něco, co bychom podle historie prohlížení měli dozajista potřebovat. No ale co když chcete takovou reklamu citovat - kdo je autorem? Co uvést do dostupnosti - web, kde se reklama nachází nebo web, kde se mi reklama zobrazila (i když tam při dalším kliknutí nejspíš jiná reklama)? A co je to vůbec za druh dokumentu? Otázek je najednou mnoho…

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-23

Plagiátorství 2

Jak se vyhnout plagiátorství? Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá: Citujte použité zdroje. Jak? Citujte je přesně dle informací uvedených v použitém informačním zdroji. Citujte je včas - tedy ve chvíli, když čerpáte z daného zdroje. Uchovávejte si informace o použitých zdrojích - v dnešní době se zdroje rychle mění a je dobré si např. v citačním manažeru uchovat veškeré informace o použitém zdroji do budoucna. Nikdy nevíme, kdy je budeme opět potřebovat.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-17

Jak citovat článek v tištěném periodiku

Články v periodicích jsou hojně používané zdroje informací pro další odborné práce, proto je dobré vědět, jak je citovat a na jaké problémy můžete narazit. Bibliografická citace článku začíná vždy autorem článku, pokud není autor uveden, tak údaj vynecháme. Následuje název článku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, protože se jedná o název části. Následuje kurzívou psaný název periodika, volitelně nakladatelské údaje a poté důležité informace o číslování. Číslování zahrnuje, rok vydání, ročník, číslo a rozsah stran, na kterých je článek v periodiku uveden. V případě článku v denním tisku se nezapisuje rok vydání, ale celé datum vydání. Povinným údaje je standardní identifikátor, což je v případě časopisu nejčastěji ISSN, ale u elektronických článků lze uvést i další identifikatory jako je např. DOI či PIMD.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-10

Jak citovat normu

Podle obecné struktury pro normy se citují i zprávy a podobné publikace vydávané v řadách výzkumnými ústavy a podobnými organizacemi, které jsou označeny názvem a číslem řady stejně jako je tomu u norem. Bibliografická citace začíná řadou a číslem normy, protože obvykle nemají autora. Následuje název, nakladatelské údaje a třídící znak.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-02

Cixeso

Pokud už za sebou máte nějakou tu lekci informačního vzdělávání, jistě víte, že citace jsou sice potřebné, ale zároveň ne moc zábavné téma. Pokud máte navíc studenty seznámit jen s teorií, tak je potřeba lekci oživit aktivitou studentů jinak vám zaručeně “usnou” a efekt nebude téměř žádný. Jednou z možností, kterou můžete využít při vysvětlování citačního názvosloví, je CIXESO. Jedná se o skupinovou činnost vycházející z pexesa. Časová a obsahová náročnost je různorodá, takže tuto hru můžete přizpůsobit citačním nováčkům i matadorům.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-12-18

Krásné Vánoce

Vážení čtenáři našeho citačního blogu, blíží se čas Vánoc, které je obdobím klidu a odpočinku, ale i bilancováním nad uplynulým rokem. Doufám, že u vás převažují jen samá pozitiva, a to jak v profesním, tak především osobním životě. Vezte, že i my v Citace.com bilancujeme nad končícím rokem a už vytváříme plány a zlepšení pro rok příští.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-12-13

Jak citovat dokument stažený z internetu?

Jeden z nejčastějších dotazů a nejobecnějších dotazů je Jak citovat dokument stažený z internetu? Tento dotaz nemám osobně pro jeho obecnost moc ráda, protože odpovědí je neskutečně mnoho a ve výsledku uživateli nijak nepomůžu. Pro konkrétní odpověď je dobré mít dokument k dispozici ideálně i se stránkou, ze které je stažený. Pak zjistíte, že se jedná např. o článek z časopisu, kapitolu z knihy, příspěvek ve sborníku, ročenku či excelovská tabulka s vývojem počtu obyvatel v Brně.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-12-04

Jak citovat jedno číslo periodika a e-periodika

Citování periodik má mnoho variací. Můžeme citovat celé periodikum, jeden ročník, jedno číslo nebo konkrétní článek, a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. V dnešním příspěvku si ukážeme, jak citovat jedno číslo periodika.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-11-27

Jak citovat periodikum a e-periodikum

Mezi periodika z pohledu citací řadíme všechny pravidelně i nepravidelně vycházející časopisy či noviny. Můžeme setkat s citací jak celého periodika, tak jednoho ročníku, tak čísla a samozřejmě nejčastěji článku, a to jak tištěného, tak i elektronického. Jak všechny tyto možnosti citovat si rozebereme v jednotlivých příspěvcích. Možná vás také překvapí, že obdobně jako periodikum se citují i legislativní dokumenty. Norma ČSN ISO 690 je samostatně neřeší, a proto se při jejich citování může vycházet právě ze vzoru pro periodikum jako tomu bylo již v předchozí verzi normy.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-11-14

Knižní šifra 2018

Oddychněte si pracovních starostí a ověřte si svou představivost a znalosti současné i klasické literatury.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-11-11

Jak citovat RVP a ŠVP?

Možná to bude znít překvapivě, ale Jak citovat RVP či ŠVP? je jeden z velmi častých dotazů v citační poradně projektu e-Citace. Pravdou je, že to jsou dokumenty, se kterými pracují nejenom pedagogové, ale i studenti pedagogických fakult a je jen dobře, že obě skupiny chtějí tyto dokumenty citovat správně.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-30

Plagiátorství 1

Plagiátorsví je často zmiňované téma nejenom v akademickém prostředí, ale setkat se s ním můžeme běžně v každodenním životě. Nejenom že má mnoho různých podob, má mnoho různých definic. Každá instituce i autor odborné publikace si často vytváří vlastní definici. Uveďme si pro zajímavost některé z nich:

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-23

Jak citovat monografii a e-monografii

Monografie je častým dokumentem využívaným k psaní odborných prací. Mezi monografie se řadí především knihy, ať už odborné, tak beletrie, dále učebnice, skripta, encyklopedie. Citování tištěných a elektronických monografií se liší od sebe příliš neliší, u e-monografie se navíc uvádí typ nosiče, datum citování a dostupnost tedy URL adresa.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-16

Obecné zásady při citování

V dnešním příspěvku si přiblížíme základní zásady pro citování dle ČSN ISO 690. Jedná se obecná pravidla, kterými je potřeba se při tvorbě citací řídit.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-09

Citujte s námi!

Vítejte na citačním blogu společnosti Citace.com!

Číst dále