Menu

Blog Citace.com

Markéta Kytnerová, 2019-01-10

Jak citovat normu

Podle obecné struktury pro normy se citují i zprávy a podobné publikace vydávané v řadách výzkumnými ústavy a podobnými organizacemi, které jsou označeny názvem a číslem řady stejně jako je tomu u norem. Bibliografická citace začíná řadou a číslem normy, protože obvykle nemají autora. Následuje název, nakladatelské údaje a třídící znak.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-02

Cixeso

Pokud už za sebou máte nějakou tu lekci informačního vzdělávání, jistě víte, že citace jsou sice potřebné, ale zároveň ne moc zábavné téma. Pokud máte navíc studenty seznámit jen s teorií, tak je potřeba lekci oživit aktivitou studentů jinak vám zaručeně “usnou” a efekt nebude téměř žádný. Jednou z možností, kterou můžete využít při vysvětlování citačního názvosloví, je CIXESO. Jedná se o skupinovou činnost vycházející z pexesa. Časová a obsahová náročnost je různorodá, takže tuto hru můžete přizpůsobit citačním nováčkům i matadorům.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-12-18

Krásné Vánoce

Vážení čtenáři našeho citačního blogu, blíží se čas Vánoc, které je obdobím klidu a odpočinku, ale i bilancováním nad uplynulým rokem. Doufám, že u vás převažují jen samá pozitiva, a to jak v profesním, tak především osobním životě. Vezte, že i my v Citace.com bilancujeme nad končícím rokem a už vytváříme plány a zlepšení pro rok příští.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-12-13

Jak citovat dokument stažený z internetu?

Jeden z nejčastějších dotazů a nejobecnějších dotazů je Jak citovat dokument stažený z internetu? Tento dotaz nemám osobně pro jeho obecnost moc ráda, protože odpovědí je neskutečně mnoho a ve výsledku uživateli nijak nepomůžu. Pro konkrétní odpověď je dobré mít dokument k dispozici ideálně i se stránkou, ze které je stažený. Pak zjistíte, že se jedná např. o článek z časopisu, kapitolu z knihy, příspěvek ve sborníku, ročenku či excelovská tabulka s vývojem počtu obyvatel v Brně.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-12-04

Jak citovat jedno číslo periodika a e-periodika

Citování periodik má mnoho variací. Můžeme citovat celé periodikum, jeden ročník, jedno číslo nebo konkrétní článek, a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. V dnešním příspěvku si ukážeme, jak citovat jedno číslo periodika.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-11-27

Jak citovat periodikum a e-periodikum

Mezi periodika z pohledu citací řadíme všechny pravidelně i nepravidelně vycházející časopisy či noviny. Můžeme setkat s citací jak celého periodika, tak jednoho ročníku, tak čísla a samozřejmě nejčastěji článku, a to jak tištěného, tak i elektronického. Jak všechny tyto možnosti citovat si rozebereme v jednotlivých příspěvcích. Možná vás také překvapí, že obdobně jako periodikum se citují i legislativní dokumenty. Norma ČSN ISO 690 je samostatně neřeší, a proto se při jejich citování může vycházet právě ze vzoru pro periodikum jako tomu bylo již v předchozí verzi normy.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-11-14

Knižní šifra 2018

Oddychněte si pracovních starostí a ověřte si svou představivost a znalosti současné i klasické literatury.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-11-11

Jak citovat RVP a ŠVP?

Možná to bude znít překvapivě, ale Jak citovat RVP či ŠVP? je jeden z velmi častých dotazů v citační poradně projektu e-Citace. Pravdou je, že to jsou dokumenty, se kterými pracují nejenom pedagogové, ale i studenti pedagogických fakult a je jen dobře, že obě skupiny chtějí tyto dokumenty citovat správně.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-30

Plagiátorství 1

Plagiátorsví je často zmiňované téma nejenom v akademickém prostředí, ale setkat se s ním můžeme běžně v každodenním životě. Nejenom že má mnoho různých podob, má mnoho různých definic. Každá instituce i autor odborné publikace si často vytváří vlastní definici. Uveďme si pro zajímavost některé z nich:

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-23

Jak citovat monografii a e-monografii

Monografie je častým dokumentem využívaným k psaní odborných prací. Mezi monografie se řadí především knihy, ať už odborné, tak beletrie, dále učebnice, skripta, encyklopedie. Citování tištěných a elektronických monografií se liší od sebe příliš neliší, u e-monografie se navíc uvádí typ nosiče, datum citování a dostupnost tedy URL adresa.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-16

Obecné zásady při citování

V dnešním příspěvku si přiblížíme základní zásady pro citování dle ČSN ISO 690. Jedná se obecná pravidla, kterými je potřeba se při tvorbě citací řídit.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-09

Citujte s námi!

Vítejte na citačním blogu společnosti Citace.com!

Číst dále