Menu

Blog Citace.com

Markéta Kytnerová, 2019-10-15

Jak citovat divadelní inscenaci

Norma ČSN ISO 690 umožňuje citovat všechny možné druhy dokumentů a upravuje jejich podobu. Jsou však typy dokumentů, u kterých vzorový příklad neudává a jedním z nich je právě divadelní inscenace. Dnešní příspěvek je tedy návod, jak je možné inscenaci, hru, operu... citovat.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-10-10

Knihovnické fondy, procesy a služby

Po velmi žádané knize Nauč(te) se citovat jsme pro Vás připravili novou knihu Knihovnické fondy, procesy a služby. Tato kniha je první ze čtyř částí a věnuje se jak už název napovídá knihovnickým fondům, procesům a službám.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-10-01

Jak na doplněk do Wordu 1

Doplněk do Wordu je dostupný všem uživatelům citačního manažeru Citace PRO Plus. Vyzkoušet jej samozřejmě také lze ve Free účtu po spuštění 7 denní zkušební doby. Doplněk funguje ve Wordu 2007 a vyšší a pouze na OS Windows 7 a vyšší.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-09-24

Web, webová stránka a příspěvek na webu

Citování čehokoli na webu se z počátku jeví jako velmi jednoduchá záležitost, přecejenom jsme na internetu každý den a informace z něj čerpáme neustále. Při tvorbě citací však nastává problém, a to nejenom určit, co za bibliografické údaje do citace použít, ale především správně určit druh dokumentu. Začneme jednoduchým dělením webového sídla, webové stránky a příspěvku na webu. Odpověď na velmi častý dotaz Stáhla jsem si na netu PDF, jak ho mám citovat? si ukážeme odpověď v některém z dalších příspěvků.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-09-18

Pravda nebo lež?

Se startem semestru přichází i období příprav citačních lekcí a informačního vzdělávání. Při citačních lekcích si často klademe otázku, jakou úroveň znalostí studenti mají. Hra Pravda nebo lež je skvělá aktivita pro počáteční prolomení ledů u studentů a také získání informací o tom, co o problematice ví.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-09-10

Nový doplněk do Wordu

Je tu začátek nového semestru a s ním skvělá novinka pro uživatele citačního manažeru Citace PRO Plus. Ti, kdo se na jaře zúčastnili naší konference CitaKon 2019, již asi tuší. Máme pro Vás totiž super novinku, a to novou verzi doplňku do Wordu!

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-09-04

Po prázdninách jsme tu zpět

Vážení čtenáři našeho blogu, po letní odmlce (i když jsem slíbila, že občas něco napíšu), jsem tu zpět.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-06-26

Krásné léto

Poslední předprázdninový příspěvek.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-06-18

Novinky v Pablikadu 3

V dnešním příspěvku se dozvíte, co nového na vás čeká v databázi Pablikado.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-06-11

Názvosloví 2

V předchozím příspěvku o názvosloví jsme se seznámili s těmi úplně nejzákladnějšími pojmy, které by měl znát každý, kdo už někdy citoval nebo to má v plánu. Bibliografické citace a odkazy netvoříme podle toho, jak nás zrovna napadne, ale vždy se řídíme pravidly pro jejich tvorbu. Tato pravidla určuje citační styl, podle kterého citujeme. Citačních stylů existuje několik tisíc - některé jsou univerzální, jiné zaměřené na určitý obor, jiné se používají pouze v rámci jednoho časopisu. Pravidla citačního stylu nám říkají, jaké údaje v bibliografické citaci jsou povinné, jakým způsobem je zapisovat a oddělovat je od sebe. Jak vytvořit seznam použitých zdrojů či jakou metodu citace použít. Metoda citace je způsob, jakým odkazujeme v textu na bibliografické citace - může se jednat o poznámky pod čarou, číselné odkazy nebo harvardský (autor-datum) systém. Jednotlivé metody citace si rozebereme později samostatně.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-06-06

Jak citovat příspěvek ve sborníku a e-sborníku

Mnohem častěji než celý sborník se v praxi citují jednotlivé příspěvky. Bibliografická citace začíná autorem či autory příspěvku, poté následuje název příspěvku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, a následuje předložka "In:", po které následuje celá bibliografická citace sborníku. V bibliografické citaci příspěvku do sborníku je povinným údajem rozsah stran příspěvku, celkový počet stran celého sborníku je nepovinný údaj a není ho tedy nutné zapisovat.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-05-23

Jak citovat kartografické dokumenty

Jak už název napovídá, jedná se o různé mapy, plány, atlasy apod. Citují se obdobně jako monografie, navíc se uvádí i měřítko v hranatých závorkách přímo za název. V případě, že je měřítko uvedeno už v názvu dokumentu, tak tento údaj zapsaný v hranatých závorkách znovu nezapisujeme. Za tvůrce, tedy primární odpovědnost, je u map považován i sestavitel, editor, kreslič apod. Norma říká, že “jméno fyzické osoby, o které je známu, že je hlavním tvůrcem mapy. by mělo být citováno” (ČSN ISO 690, 2011). Dalším údajem typickým pro mapy je i název edice, kterou je povinné v bibliografické citaci uvádět.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-05-16

Jak citovat kvalifikační práce

Konec akademického roku se blíží a s ním i odevzdávání závěrečných prací. Na vysokých školách se jedná především o bakalářky a diplomky, ale na středních se může jednat o různé ročníkové či maturitní práce. Dnes si ukážeme, jak je správně citovat. Mezi kvalifikační práce se řadí nejenom bakalářské a diplomové práce, ale dizertační a habilitační práce či seminární práce a školní projekty.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-05-07

Názvosloví 1

V tomto příspěvku se seznámíme s úplně základní citačním názvoslovím, které by měl znát každý, kdo chce psát nějakou odbornou práci. Pokud citování vyučujete v rámci informačního vzdělávání, bude to pro vás opakování, které můžete brát jako inspiraci, co vše by měli vaši studenti znát po citační lekci.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-05-01

Jak citovat příspěvek v monografii a e-monografii

Příspěvek v monografii není často využívaný druh dokumentů. Využívá se především v případě, kdy knihu sice napíše jeden autor, ale jednu kapitolu v této knize napíše někdo jiný. Celá citace pak vypadá jako citace monografie nebo e-monografie, pouze na začátku je uveden autor příspěvku a název příspěvku, který je zapsán běžným písmem (nikoli kurzívou - jedná se o název části).

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-04-24

Jak citovat sborník a e-sborník

Tištěné i elektronické sborníky mají velmi podobnou bibliografickou citaci jako monografie. Zásadní rozdíl je v poli primární odpovědnost, kdy u monografie se zapisuje autor, zatímco u sborníku jím je editor. Sborník je soubor příspěvků několika různých autorů, které sestavil do sborníku editor či editoři.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-04-21

Krásné Velikonoce

přejeme krásné Velikonoce.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-04-09

Citace článku na iDnes a podobných serverech?

Častý dotaz studentů je, jak citovat článek na iDnes, Novinkách, Timesech a obdobných stránkách, které mají zpravodajský charakter. Jako příklad si vezměme iDnes. Tento web je zpravodajský server, který provozuje Mafra a zveřejňuje na něm mimojiné i články, které se objevily v tištěných novinách MF Dnes a jeho přílohách. Nejedná se tedy o elektronickou verzi tištěných novin, ale zpravodajský server, kde články vycházejí nezávisle na tištěné verzi, proto je citujeme jako příspěvek na webu. U příspěvku je také potřeba uvádět celé datum a čas zveřejnění, vč. času aktualizace, protože tyto příspěvky bývají během dne často aktualizovány o nové informace (především u zpráv typu sledujeme online).

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-04-01

Novinky v Pablikado podruhé

Letos již podruhé přinášíme dobré zprávy z naší databáze Pablikado. Máme pro vás opět nový časopis, který je možné číst online či offline ve svém mobilním zařízení s Androidem. Naši nabídku jsme rozšířili o odborný recenzovaný časopis E-PSYCHOLOGIE. Časopis je dostupný i s archivem do roku 2016. V tomto periodiku naleznete články z výzkumu a praxe, přehledové a metodické studie, zprávy z odborných akcí a recenze knih, a to v češtině, slovenštině a v angličtině.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-03-27

Připomeňte si s námi Citakon 2019

Minulý týden žádný příspěvek nepřibyl, protože jsme pro vás připravovali naši konferenci Citakon 2019.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-03-13

Jak citovat článek v e-periodiku

Tištěné i elektronické články se citují stejně, elektronické pouze obsahují některé údaje navíc, jak už jsem zmiňovala v předchozím příspěvku. U e-periodik se zastavím u identifikátoru. Mnoho časopisů vychází zároveň v tištěné i elektronické podobě a mohou tedy mít dvojí ISSN, takže je potřeba vždy rozlišit, jestli cituji tištěný nebo elektronický článek a dle toho zapsat ISSN.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-03-05

Novinky v Pablikado

Jistě jste zaznamenali naši novou službu Pablikado. Pablikado je stále se rozrůstající databáze českým a slovenských odborných zdrojů, která jako přidanou hodnotou k webu Pablikado nabízí i stejnojmennou aplikaci pro mobilní zařízení. Díky ní si uživatelé mohou časopis nejen číst, ale dělat si do něj poznámky, kreslit, podtrhávat, zvýrazňovat, atd. Kromě toho si mohou vybrané pasáže odesílat z aplikace rovnou do svého účtu v citačním manažeru, kde se jim citát zobrazí i s bibliografickou citací zdroje

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-03-01

Jak citovat film

Film je specifický druh audiovizuálního dokumentu a citace vypadá trochu odlišně. Neuvádí se totiž primární odpovědnost, protože film je společnou prací mnoha a mnoha lidí, z nichž nikdo nemá dominantní roli jako tvůrce. Co se ovšem povinně uvádí je údaj o sekundární odpovědnosti, a to konkrétně o režisérovi. Jedinou výjimkou jsou autorské filmy, kdy je režisér, scénarista, kameraman atd. je jedna osoba. V tomto případě se tento člověk uvádí do primární odpovědnosti ještě před název.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-02-20

Jak citovat zprávy z Messengeru

Soukromé zprávy z různých soukromých chatů a instant messengerů lze citovat, ale jedná se druh dokumentu, který má svá úskalí. Podobně jako e-mail není struktura pevně daná v normě a jedná se o dokument, který je přístupný pouze účastníkům konverzace. Pokud informace z chatu chcete použít, určitě byste o tom měli dát vědět citovanému člověku.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-02-13

CitaKon 2019

Rok se s rokem sešel a to znamená, že se blíží opět citační konference CitaKon 2019. Přípravy druhého ročníku jsou v plném proudu a vy se tak můžete těšit na příjemné přednášející se zajímavými prezentacemi, drobnou tombolu, která nás po obědě probere a hlavně úžasnou atmosféru, ke které můžete přispět i vy sami.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-02-05

Videokurz Zjednodušte si citování s Citace.com

Píšete seminární, maturitní, bakalářskou, diplomovou či jinou odbornou práci, nebo citování vyučujete? Ulehčete si práci s tvorbou citací tím, že použijete citační software, který bibliografické citace i odkazy v textu vytvoří za vás. V Citace.com jsme pro vás vytvořili videokurz, který vás provede záludnostmi citování a funkcemi manažeru. Veškerá videa si můžete zdarma shlédnout na YouTube.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-31

Jak citovat klikací reklamu

Při brouzdání na internetu na nás snad na všech webových stránkách vyskakují reklamy, které se nám snaží prodat něco, co bychom podle historie prohlížení měli dozajista potřebovat. No ale co když chcete takovou reklamu citovat - kdo je autorem? Co uvést do dostupnosti - web, kde se reklama nachází nebo web, kde se mi reklama zobrazila (i když tam při dalším kliknutí nejspíš jiná reklama)? A co je to vůbec za druh dokumentu? Otázek je najednou mnoho…

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-23

Plagiátorství 2

Jak se vyhnout plagiátorství? Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá: Citujte použité zdroje. Jak? Citujte je přesně dle informací uvedených v použitém informačním zdroji. Citujte je včas - tedy ve chvíli, když čerpáte z daného zdroje. Uchovávejte si informace o použitých zdrojích - v dnešní době se zdroje rychle mění a je dobré si např. v citačním manažeru uchovat veškeré informace o použitém zdroji do budoucna. Nikdy nevíme, kdy je budeme opět potřebovat.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-17

Jak citovat článek v tištěném periodiku

Články v periodicích jsou hojně používané zdroje informací pro další odborné práce, proto je dobré vědět, jak je citovat a na jaké problémy můžete narazit. Bibliografická citace článku začíná vždy autorem článku, pokud není autor uveden, tak údaj vynecháme. Následuje název článku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, protože se jedná o název části. Následuje kurzívou psaný název periodika, volitelně nakladatelské údaje a poté důležité informace o číslování. Číslování zahrnuje, rok vydání, ročník, číslo a rozsah stran, na kterých je článek v periodiku uveden. V případě článku v denním tisku se nezapisuje rok vydání, ale celé datum vydání. Povinným údaje je standardní identifikátor, což je v případě časopisu nejčastěji ISSN, ale u elektronických článků lze uvést i další identifikatory jako je např. DOI či PIMD.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-10

Jak citovat normu

Podle obecné struktury pro normy se citují i zprávy a podobné publikace vydávané v řadách výzkumnými ústavy a podobnými organizacemi, které jsou označeny názvem a číslem řady stejně jako je tomu u norem. Bibliografická citace začíná řadou a číslem normy, protože obvykle nemají autora. Následuje název, nakladatelské údaje a třídící znak.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2019-01-02

Cixeso

Pokud už za sebou máte nějakou tu lekci informačního vzdělávání, jistě víte, že citace jsou sice potřebné, ale zároveň ne moc zábavné téma. Pokud máte navíc studenty seznámit jen s teorií, tak je potřeba lekci oživit aktivitou studentů jinak vám zaručeně “usnou” a efekt nebude téměř žádný. Jednou z možností, kterou můžete využít při vysvětlování citačního názvosloví, je CIXESO. Jedná se o skupinovou činnost vycházející z pexesa. Časová a obsahová náročnost je různorodá, takže tuto hru můžete přizpůsobit citačním nováčkům i matadorům.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-12-18

Krásné Vánoce

Vážení čtenáři našeho citačního blogu, blíží se čas Vánoc, které je obdobím klidu a odpočinku, ale i bilancováním nad uplynulým rokem. Doufám, že u vás převažují jen samá pozitiva, a to jak v profesním, tak především osobním životě. Vezte, že i my v Citace.com bilancujeme nad končícím rokem a už vytváříme plány a zlepšení pro rok příští.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-12-13

Jak citovat dokument stažený z internetu?

Jeden z nejčastějších dotazů a nejobecnějších dotazů je Jak citovat dokument stažený z internetu? Tento dotaz nemám osobně pro jeho obecnost moc ráda, protože odpovědí je neskutečně mnoho a ve výsledku uživateli nijak nepomůžu. Pro konkrétní odpověď je dobré mít dokument k dispozici ideálně i se stránkou, ze které je stažený. Pak zjistíte, že se jedná např. o článek z časopisu, kapitolu z knihy, příspěvek ve sborníku, ročenku či excelovská tabulka s vývojem počtu obyvatel v Brně.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-12-04

Jak citovat jedno číslo periodika a e-periodika

Citování periodik má mnoho variací. Můžeme citovat celé periodikum, jeden ročník, jedno číslo nebo konkrétní článek, a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. V dnešním příspěvku si ukážeme, jak citovat jedno číslo periodika.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-11-27

Jak citovat periodikum a e-periodikum

Mezi periodika z pohledu citací řadíme všechny pravidelně i nepravidelně vycházející časopisy či noviny. Můžeme setkat s citací jak celého periodika, tak jednoho ročníku, tak čísla a samozřejmě nejčastěji článku, a to jak tištěného, tak i elektronického. Jak všechny tyto možnosti citovat si rozebereme v jednotlivých příspěvcích. Možná vás také překvapí, že obdobně jako periodikum se citují i legislativní dokumenty. Norma ČSN ISO 690 je samostatně neřeší, a proto se při jejich citování může vycházet právě ze vzoru pro periodikum jako tomu bylo již v předchozí verzi normy.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-11-14

Knižní šifra 2018

Oddychněte si pracovních starostí a ověřte si svou představivost a znalosti současné i klasické literatury.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-11-11

Jak citovat RVP a ŠVP?

Možná to bude znít překvapivě, ale Jak citovat RVP či ŠVP? je jeden z velmi častých dotazů v citační poradně projektu e-Citace. Pravdou je, že to jsou dokumenty, se kterými pracují nejenom pedagogové, ale i studenti pedagogických fakult a je jen dobře, že obě skupiny chtějí tyto dokumenty citovat správně.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-30

Plagiátorství 1

Plagiátorsví je často zmiňované téma nejenom v akademickém prostředí, ale setkat se s ním můžeme běžně v každodenním životě. Nejenom že má mnoho různých podob, má mnoho různých definic. Každá instituce i autor odborné publikace si často vytváří vlastní definici. Uveďme si pro zajímavost některé z nich:

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-23

Jak citovat monografii a e-monografii

Monografie je častým dokumentem využívaným k psaní odborných prací. Mezi monografie se řadí především knihy, ať už odborné, tak beletrie, dále učebnice, skripta, encyklopedie. Citování tištěných a elektronických monografií se liší od sebe příliš neliší, u e-monografie se navíc uvádí typ nosiče, datum citování a dostupnost tedy URL adresa.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-16

Obecné zásady při citování

V dnešním příspěvku si přiblížíme základní zásady pro citování dle ČSN ISO 690. Jedná se obecná pravidla, kterými je potřeba se při tvorbě citací řídit.

Číst dále

Markéta Kytnerová, 2018-10-09

Citujte s námi!

Vítejte na citačním blogu společnosti Citace.com!

Číst dále