« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat kartografické dokumenty

Jak už název napovídá, jedná se o různé mapy, plány, atlasy apod. Citují se obdobně jako monografie, navíc se uvádí i měřítko v hranatých závorkách přímo za název. V případě, že je měřítko uvedeno už v názvu dokumentu, tak tento údaj zapsaný v hranatých závorkách znovu nezapisujeme.

Za tvůrce, tedy primární odpovědnost, je u map považován i sestavitel, editor, kreslič apod. Norma říká, že “jméno fyzické osoby, o které je známu, že je hlavním tvůrcem mapy. by mělo být citováno” (ČSN ISO 690, 2011). Dalším údajem typickým pro mapy je i název edice, kterou je povinné v bibliografické citaci uvádět.

Pokud je tvůrce a nakladatel shodný, tak se uvádí pouze v poli nakladatel.

Jako nepovinný údaj lze uvést i rozměr mapy v milimetrech - výška x šířka mm - měřený uvnitř rámované části mapy. Pokud je to nutné, uvádějí se zde i další rozměry, např. velikost listu apod. U kruhových map se pak uvádí průměr v milimetrech.


Obecná struktura:

Jméno tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy. [Měřítko]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum. Rozměr. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Poznámky.

Příklad:

Okolí Brna: Ivančicko: turistická mapa. [1:50 000]. Praha: Trasa, 2010. 580 x 770 mm. Edice Klubu českých turistů, 89. ISBN 978-80-7324-259-6.


Použitá literatura:

ČSN ISO 690, 2011. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 40 s. Třídící znak 01 0197.


Markéta Kytnerová, 2019-05-23


Sdílet příspěvek: