« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat ChatGPT

Jak citovat ChatGPT

Umělá inteligence je v současné době "velké" téma a různé aplikace a programy ji již využívají. Jedním z hojně skloňovaných nástrojů je ChatGPT.  "ChatGPT je zkratka pro "Chat Generative Pre-trained Transformer". Jedná se o model založený na technologii transformátorů, který byl vyvinut společností OpenAI. Jedná se o velký jazykový model, který byl natrénován na velkém množství textových dat a je schopný generovat textové odpovědi na základě vstupních dotazů nebo instrukcí." [1] 

Odpověď na otázku, co je ChatGPT, vygeneroval sám ChatGPT? Otázka je, jak tuto odpověď citovat... Podle českého právního systému autorem, tedy vlastníkem autorských práv, může být pouze fyzická osoba, tedy konkrétní člověk a nikoliv právnická osoba, například univerzita, nebo program. Na druhou stranu třeba nakladatelství Elsevier již ChatGPT zahrnulo mezi autory a lze tak najít odborné texty, kde je umělá inteligence uvedena mezi autory. Např. [2].

I autoři velkých citačních stylů postupně vydávají doporučení, jak "výsledky práce" umělé inteligence citovat. Např. APA k citovaní textu vygenerovaného pomocí AI přistupuje tak, že cituje nástroj/SW, který text vygeneroval. Způsob a důvod použití AI by měl být popsán v textu. Samotná relace s ChatGPT by pak měla být součástí příloh. [3] Doporučení MLA je trochu odlišné, podle MLA by se měla citovat konkrétní relace nebo dotaz položený umělé inteligenci. V bibliografické citaci se pak uvede jako název otázka nebo popis relace a následně použitý nástroj. [4] Mezinárodní verze normy ISO 690, ani česká verze problematiku citování AI neřeší a lze jen vydat doporučení, jak pravidla normy ČSN ISO 690 použít při citování AI. 

V Citace.com se kloníme k názoru, že v současné době rozvoje AI a začátků jeho používání v odborných textech je nejvhodnější citovat konkrétní relaci či dotaz jako příspěvek na webu (mimo sociální sítě). 


Obecná struktura citace:

[Název]. Online. In: Název služby. Verze. Dostupné z: služba/distributor, URL/URI. [datum citování].


[Název] - název je uveden v hranatých závorkách, protože je uměle vytvořený. Většinou názvem bude přímo samotný dotaz, popř. zkráceně uvedený dotaz.

Název služby - služba, kterou jste k vygenerování odpovědi na dotaz použili, např. ChatGPT

Služba/distributor - tvůrce služby, kterou jste k vygenerování obsahu použili, např. u ChatGPT to bude OpenAIPoužité zdroje

[1] [Co je chatGPT?]. Online. In: ChatGPT. September 25 version. Dostupné z: OpenAI, https://chat.openai.com/share/ebac476e-15b0-42b6-ac95-d79e780f4956. [cit. 2023-09-27].

[2] O’CONNOR, Siobhan. Open artificial intelligence platforms in nursing education: Tools for academic progress or abuse? Online. Nurse Education in Practice. 2023, vol. 66.  Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103537. [cit. 2023-09-27]. Při tvorbě textu byla použita AI- ChatGPT.

[3] McADOO, Timothy. How to cite ChatGPT? Online, blogový příspěvek. April 7 2023. Dostupné z: APA style, https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt[cit. 2023-09-27].

[4] How do I cite generative AI in MLA style? Online, blogový příspěvek. March 17 2023. Dostupné z: MLA Style Center, https://style.mla.org/citing-generative-ai/[cit. 2023-09-27].

Markéta Kytnerová, 2023-10-12


Sdílet příspěvek: