« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat RVP a ŠVP?

Možná to bude znít překvapivě, ale Jak citovat RVP či ŠVP? je jeden z velmi častých dotazů v citační poradně projektu e-Citace. Pravdou je, že to jsou dokumenty, se kterými pracují nejenom pedagogové, ale i studenti pedagogických fakult a je jen dobře, že obě skupiny chtějí tyto dokumenty citovat správně.


Co je RVP?

RVP = Rámcový vzdělávací program vydalo jako směrnici pro školy MŠMT a je volně dostupný na internetu, např. na webu MŠMT nebo Metodickém portálu RVP. Jedná se o dokument ve formátu PDF, který funguje samostatně, tedy nejsou k němu potřeba další doplňující informace uvedené na webu, odkud je stažený, abychom jeho obsah pochopili. To je důvod proč jej i samostatně citujeme jako e-monografii.

Příklad: 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 72 – 41 – M/01 Informační služby [online]. Praha: MŠMT, 2008 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: http://rvp.cz/informace/wp-content/uploads/ 2009/09/RVP-7241M01.pdf


Co je ŠVP?

ŠVP = Školní vzdělávací program je dokument, který si tvoří každá škola sama. Je dostupný v tištěné podobě v každé škole. Pokud se jedná o tuto tištěnou verzi, tak se cituje jako kniha nebo nepublikovaný dokument (nepublikovaný dokument je odvozeninou ze vzoru pro citaci knihy), tak že výsledná citace bude vypadat stejně.

Pokud je ŠVP zveřejněno na internetu (např. na webu školy nebo na Metodickém portálu RVP jako vzor či příklad dobré praxe), tak jej citujeme e-knihu.

Příklad:

RVP 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY – ŠVP Informační služby ve firmách a institucích. Luhačovice: SOŠ Luhačovice, 2013. Dokument je dostupný v kanceláři SOŠ Luhačovice.


Markéta Kytnerová, 2018-11-11


Sdílet příspěvek: