« Zpět na všechny příspěvky

APA a odkazování v textu

APA a odkazování v textu

Abychom se při citování vyhnuli plagiátorství, je třeba uvést všechny použité zdroje, a to nejen v seznamu použité literatury, ale také přímo v textu. V textu odkazujeme na použitý zdroj vždy, když když použijeme cizí myšlenku, text, obrázek, tabulku... atd. Nezáleží na tom, zda pouze parafrázujeme nebo přebíráme informaci doslovně. 

Citační styl APA používá k odkazování v textu tzv. harvardský systém, tedy odkazování pomocí autora a data vydání dokumentu. Vždy je potřeba dávat pozor, aby odkazy v textu (in text citations) odpovídali záznamům bibliografických citací (references) v seznamu požité literatury (Reference list).

K odkazování tedy do závorky za citovanou informaci uvedeme příjmení autora/autorů a rok vydání.


Příjmení


Obrázek převzat z: freepik

Markéta Kytnerová, 2023-05-30


Sdílet příspěvek: