« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí harvardu 2

V normě ČSN ISO 690 je způsob odkazování harvadem popsán velmi spoře, proto si v tomto příspěvku představíme možná řešení problematických situací.

V některých dokumentech není jako autor uvedena osoba, ale korporace (tedy instituce, pod jejichž hlavičkou byl dokument vydán). V odkazu se pak zapisuje název této korporace místo autora. V případě, že je autorská korporace shodná s vydavatelem, tak se korporace jako autor v citaci neuvádí (v tomto případě se uvádí pouze na místě vydatele). V odkazu se pak v závorce místo autora uvádí název dokumentu.

    Př. (Vysoké učení technické, 2020)

Pokud citovaný dokument nemá uvedeného autora, tak se do závorky místo něj zapisuje název dokumentu. Název v odkazu se nezapisuje kurzívou.

    Př. (Encyklopedie 20. stolení, 2009)

Mnohé dokumenty mají více autorů, což umožňuje více přístupů k zápisu jejich jmen do závorky. Z mého pohledu je nejpřehlednější následující:

V případě, že je počet autorů do tří, tak se zapisují všichni

    Př. (Novák, Nováková a Urbanová, 2003)

V případě, že je více autorů než tři, tak se zapisuje pouze první a další nahrazují zkratkou et al. Takto se zkracuje zápis jmen i v bibliografické citaci v seznamu použité literatury.

    Př. (Urbanová et al., 2009)

Pokud se cituje konkrétní strana, tak se zapisuje také do závorky.

    Př. (Urbanová, 2013, s. 16)

Markéta Kytnerová, 2020-12-08


Sdílet příspěvek: