« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí harvardu 4

Bibliografické citace v seznamu použité literatury mají mírně odlišný tvar oproti bibliografickým citacím dalších způsobů odkazování. Datum vydání se zapisuje rovnou autora, nikoli až v nakladatelskými údaji.

Př. URBANOVÁ, Martina, 2009. Rétorika pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 9788073802172.

Seznam literatury se pak řadí abecedně dle autora. Pokud autor cituje svá předchozí díla, je možné je předřadit na začátek seznamu použité literatury.

Díla jednoho autora se řadí chronologicky od nejstaršího po nejnovější. Nejdříve se však zapisují díla samostatná (tedy ta, která mají jen jednoho autora). Až poté se zapisují díla kolektivní.

Př.

URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-94-6.

URBANOVÁ, Martina. Rétorika pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 9788073802172.

URBANOVÁ, Martina a Miloš VEČEŘA. Základy sociologie práva. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-1048-7.

URBANOVÁ, Martina a Jana DUNDELOVÁ, 2013. Sociologie a sociální psychologie. Brno: Mendelova univerzita. ISBN 978-80-7375-718-2.

Markéta Kytnerová, 2021-02-09


Sdílet příspěvek: