« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí harvardu 5

Odkazujeme pomocí harvardu 5

V tomto příspěvku se zaměříme na zodpovězení otázky, kam v textu zapsat odkaz.                 

Přímá citace za uvozovky před tečku.

„Princip systematičnosti klade důraz na to, aby probíraná látka byla posluchačům předávána v logickém pořadí, aby tvořila určitý systém, který tak bude i snadněji pochopitelný, a tím tedy i zapamatovatelný“ (Krčál a Teplíková, 2014, s. 93).

 

Parafráze (autor zmíněn v textu, citace je stylisticky oddělená:

Krčál a Teplíková (2014, s. 93) poukazují u principu systematičnosti na důležitost logického pořadí probírané látky a tvořila tak určitý systém, který bude pro studenty snadno zapamatovatelný a pochopitelný.

 

Parafráze (oddělená odstavcem, odkaz je za tečkou):

Dalším z didaktických principů ve výuce je princip systematičnosti, kdy je důležité dbát na logičnost pořadí probírané látky. Je důležité, aby látka tvořila určitý systém, čímž bude snáze pochopitelná a zapamatovatelná. (Krčál a Teplíková, 2014, s. 94)

 

Parafráze (týká se pouze jedné věty, ve které je odkaz uveden, odkaz je před interpunkcí:

Didaktické principy mají svůj prazáklad ve starověkém Řecku, byť do dnešních dní prodělali mnoho proměn. Didaktické principy jsou nejobecnější požadavky pro vzdělávání dětí, ale i jsou použitelné pro vzdělávání dospělých. Například u principu systematičnosti (Krčál a Teplíková, 2014, s. 93) má být probírána látka v logickém pořadí kvůli snadnější pochopitelnosti a zapamatovatelnosti.

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ, 2014. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com. ISBN 978-80-260-6074-1.


Aktualizace 12.3.2021

Markéta Kytnerová, 2021-03-02


Sdílet příspěvek: