« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí harvardu 6

Odkazujeme pomocí harvardu 6

Na závěr série o odkazování pomocí harvardu je tu praktická ukázka, jak odkazovat v textu a jak vypadá seznam použité literatury.

Ukázkový text je převzatý a upravený z:

HON, Filip a Jitka LANGHAMROVÁ. Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech. Demografie [online].
2020, 62(2), 71-88 [cit. 2020-07-18]. ISSN 1805-2991. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/dokument/riUdljTeTfBz9qMj

Kromě popisu a používání modelu se autor také věnuje usnadnění jeho používání, jak dokazuje například internetový generátor který je součásti publikace „Quadratic spline fits by nonlinear least squares“ (Schmertmann, 2005) a zveřejnění postupu výpočtu ve statistickém programu Rstudio v příspěvku „Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules“ (Schmertmann, 2017).

Tato cíleně optimalizovaná flexibilita v kombinaci s tím, že je model postaven na snadno interpretovatelných parametrech, dělá model oproti jiným podobným modelům dobře využitelný pro projekce i pro prognózy (např. Schmertmann, 2003; Lipps – Betz, 2004; De Beer, 2011) a může být vzhledem k nedávnému vývoji měr plodnosti podle věku v České republice zajímavou a užitečnou alternativou. Velmi flexibilní modely totiž mohou v případě České republiky i v krátkodobém horizontu dávat demograficky nepříliš reálné výsledky, které se týkají míry plodnosti v modálním věku nebo plodnosti po čtyřicítce (např. Šimpach, 2015a; Šimpach, 2015b; Hon, 2020).

 

Seznam použité literatury

  1. DE BEER, J., 2011. A new relational method for smoothing and projecting age-specific fertility rates: TOPALS. Demographic Research. 2011, 24(18), 409–454.
  2. HON, F., 2020. Fertility in the Czech Republic and its modeling. In: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS. Praha: VŠE, s. 17.
  3. LIPPS, O., F. BETZ, 2004. Stochastic Population Projection for Germany – based on the Quadratic Spline approach to modelling age-specific fertility rates. Mannheim: Research Institute for the Economics of Aging.
  4. SCHMERTMANN, C., 2003. A system of model fertility schedules with graphically intuitive parameters. Demographic Research.  9(5), 81–110.
  5. SCHMERTMANN, C., 2005. Quadratic spline fits by nonlinear least squares. Demographic Research. 12(5), 105–106.
  6. SCHMERTMANN, C., 2017. Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: http://fsu.schmert. net/ecp5117/QS_examples.html
  7. ŠIMPACH, O., 2015a. Application of the modern approach to age-specific fertility rates stochastic modelling in the Czech Republic. In: Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 799–804.
  8. ŠIMPACH, O., 2015b. Fertility of Czech females could be lower than expected: trends in future development of age-specific fertility rates up to the year 2050. Statistika. 95(1), 19–37.

 

Markéta Kytnerová, 2021-03-02


Sdílet příspěvek: