« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí číselných odkazů 1

Forma odkazování pomocí číselných odkazů, můžete se setkat i s názvem Vancouver style, je asi nejjednodušší, protože každý odkaz obdrží své číslo, pod kterým ho nalezneme v seznamu použité literatury. Není tedy potřeba se zabývat, jak má vypadat odkaz.

V případě, že číselné odkazy tvoříte ručně v textovém editoru, tak je dobré využít funkci Křížové odkazy. Pokud budete čísla citací zapisovat ručně, tak se může velmi jednoduše stát, že při zapsání nové citace uprostřed textu zapomenete posunout číslování v seznamu literatury a rozjede se vám celé číslování a seznam literatury nebude odpovídat odkazům v textu. V tomto případě je nejjednodušší použít doplněk do Wordu, který je součástí citačního manažeru Citace PRO Plus.

Čísla v textu zapisujeme nejčastěji do hranatých závorek. Je možné použít i kulaté závorky, ale z praktického hlediska je lepší používat hranaté závorky. Kulaté závorky se používají v textu na doplnění informací, např. doplnění počtu respondentů ve výzkumu, a mohlo by dojít k záměně této doplňkové informace a odkazu v textu.

Možnou nevýhodou je i určitá nepraktičnost pro čtenáře. Pokud chtějí vědět, který zdroj byl použit v textu, tak musí neustále listovat prací do seznamu použité literatury, nebo si prostě pamatovat, který dokument je citovaný, pod kterým číslem.

Pokud citujeme nebo parafrázujeme konkrétní stranu, tak ji zapíšeme do závorky za číslo odkazu.

př.  [23, s. 15]

Pokud odkazujeme na více dokumentů na jednom místě, čísla všech odkazů zapíšeme do jedné závorky a oddělíme je středníkem.

př. [23; 24; 48]

Každý dokument má své jedinečné číslo. V případě, že jeden dokument v textu citujeme vícekrát, tak vždy použijeme číslo, pod kterým jsme na dokumentu odkazovali poprvé.

Seznam použité literatury se pak řadí postupně podle čísel, jak byly dokumenty citovány v textu.

Markéta Kytnerová, 2020-10-22


Sdílet příspěvek: