« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat jedno číslo periodika a e-periodika

Dříve než se dostaneme k citování konkrétního článku, což nejspíš využijete při psaní prací nejčastěji, tak si samostatně ukážeme, jaké možnosti zápisu číslování nabízí norma při citování periodik.

Číslování:

  1. použití českých a zahraničních zkratek

    1. roč. = ročník, č. = číslo

    2. vol. = volume = ročník, no. = number = číslo

  2. zkrácený zápis - ročník(číslo)

Je jedno, který z těchto zápisů si vyberete, norma umožňuje použití obou. Důležité je používat pouze jeden způsob zápisu, tedy buď se zkratkami, nebo zkrácený zápis. Sama za sebe doporučuji zkrácený zápis, který je mezinárodně srozumitelný a velmi často používaný v zahraničních periodikách a i u dalších citačních stylů.

Jedno číslo tištěného periodika

Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, počet stran. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.

Příklad:

Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi.  Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, roč. 22, č. 5. ISSN 1804-6436.

Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi.  Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, 22(5). ISSN 1804-6436.

Pozn. Dvě velmi podobné citace - liší se pouze zápisem čísla a ročníku.

Sociologický časopis. Czech sociological review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 47. ISSN 0038-0288.

Pozn. V této bibliografické citaci můžete zápis souběžného názvu. 

Reflex. 2008, roč. 22, č. 25. ISSN 0862-6634.

Reflex. 2008, 22(25). ISSN 0862-6634.


Jedno číslo e-periodika

Stejná pravidla a možnosti jako u tištěných periodik, platí i u e-periodik, u kterých navíc zapisujeme typ nosiče, datum citování a dostupnost.

Název periodika. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování [datum citování], počet stran. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

Příklad:

Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, no. 3 [cit. 2018-05-14]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://http://www.inflow.cz/ejournal/show/1/_/50

Inflow: information journal [online]. 2008, 1(5) [cit. 2018-05-14]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ejournal/show/1/_/11


Markéta Kytnerová, 2018-12-04


Sdílet příspěvek: