« Zpět na všechny příspěvky

Citace citace

Citace citace se někdy označuje jako sekundární citace. Jedná se o případy, kdy citujete již citované. Je lepší se sekundární citaci vyhnout a dohledat primární zdroj a zpracovat jej vlastním způsobem. Nikdy si nemůžete být jistí, zda autor nepřekroutil či nevytrhl z kontextu původní zdroj.

Mnohdy se stává, že v citovaném textu již citát je. Je třeba si uvědomit, že převzetím celého textu včetně poznámkového aparátu se autor dopouští plagiátorství. Platí zde pravidlo, které se uplatňuje u citací původních zdrojů, a to původní zdroj bezpodmínečně znát. Pokud autor původní zdroj zná, může ho také dle svého zpracovat a předejít tak náznaku plagiátorství či diverzifikaci zdrojů. V případě, že původní zdroj není k dispozici, měl by autor přiznat jak zdroj, ze kterého přebírá informaci, tak i zdroj původní (př. původní zdroj, citováno dle citovaný zdroj). V případě, že je zřejmý vlastní vklad sekundárního autora, např. složením parafrází několika dalších původních autorů, lze citovat pouze sekundárního autora (Švejda, 2003-).

 

ŠVEJDA, Jan. Citační etika. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [vid. 2020-07-18]. Dostupné: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd

Markéta Kytnerová, 2020-10-07


Sdílet příspěvek: