« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat článek v tištěném periodiku

Články v periodicích jsou hojně používané zdroje informací pro další odborné práce, proto je dobré vědět, jak je citovat a na jaké problémy můžete narazit.

Bibliografická citace článku začíná vždy autorem článku, pokud není autor uveden, tak údaj vynecháme. Následuje název článku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, protože se jedná o název části. Následuje kurzívou psaný název periodika, volitelně nakladatelské údaje a poté důležité informace o číslování. Číslování zahrnuje, rok vydání, ročník, číslo a rozsah stran, na kterých je článek v periodiku uveden. V případě článku v denním tisku se nezapisuje rok vydání, ale celé datum vydání. Povinným údaje je standardní identifikátor, což je v případě časopisu nejčastěji ISSN, ale u elektronických článků lze uvést i další identifikátory jako je např. DOI či PIMD.


Článek v tištěném periodiku:

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, rozsah stran příspěvku. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.

Příklad:

VITHOVÁ, Vladimíra. Sociální funkce knihovny v moderní společnosti. Auspicia. Praha: Národní knihovna, 2005, roč. 2, č. 2, s. 69–71. ISSN 1214-4967.

KOŇÁK, Tomáš. Protidrogová politika a praxe ve VS ČR. České vězeňství: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. Praha, 2011, 19(3), 14–16. ISSN 1213-9297.

Pozn.: Pokud je autor uveden pod pseudonymem, zkratkou, nickem apod., tak uvedeme do autorských údajů toto alternativní jméno. 
V případě, že známe skutečné jméno, lze ho zapsat do hranatých závorek hned za pseudonym.

Markéta Kytnerová, 2019-01-17


Sdílet příspěvek: