« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat PDF dokument stažený z internetu?

Jeden z nejčastějších dotazů a nejobecnějších dotazů je Jak citovat dokument stažený z internetu? Tento dotaz nemám osobně pro jeho obecnost moc ráda, protože odpovědí je neskutečně mnoho a ve výsledku bez dalších informací o dokumentu uživateli nijak nepomůžu.

Pro konkrétní odpověď je dobré mít dokument k dispozici ideálně i se stránkou, ze které je stažený. Pak zjistíte, že se jedná např. o článek z časopisu, kapitolu z knihy, příspěvek ve sborníku, ročenku či excelovská tabulka s vývojem počtu obyvatel v Brně.

V případě, že je z dokumentu jasně patrný druh dokumentu, tak není problém vytvořit příslušnou citaci. Problém většinou nastává u dokumentů, které obsahují pouze konkrétní informace k řešenému problému, ale žádné informace k identifikaci dokumentu, jako např. tabulkový souboru se seznamem příjemců dotací uvedený níže v příkladu.

Pokud dokument souvisí nebo je doplňován informacemi na webové stránce (sám o sobě nám dokument o důvodu své existence moc neřekne), tak se cituje jako příspěvek na webu.


Příklad:

Seznam příjemců IOP k 5. listopadu 2015. In: Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra České republiky [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, c2010 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: http://www.osf-mvcr.cz/seznamy-prijemcu-1


Jen drobná poznámka - pokud je nutné dokument před prohlížením stáhnout, tak odkaz (dostupnost) bude směřovat na stránku, odkud jej stahujeme.

Pokud dokument existuje nezávisle na webové stránce, kde se nachází, tak je potřeba posoudit, o jaký typ dokument se jedná. V případě metodických příruček na webech státních institucí se bude jednat nejčastěji o e-knihu.


Příklad:

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013: s účinností od  1. 4. 2014 [online]. Praha: Ministerstvo financí České republiky, 2014 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodika-certifikace-vydaju-pro-programo-17527


Na jiných webech se může jednat i o e-článek, kapitolu z knihy či příspěvek ve sborníku apod. Je třeba vždy důkladně posoudit informace, které dokument ke své identifikaci poskytuje. Pokud je takových údajů velmi málo, je dobré kouknout do externích zdrojů.

Markéta Kytnerová, 2018-12-13


Sdílet příspěvek: