« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat grafické dílo

Častým dotazem je, jak citovat obrázky. Obrázky, které ve své práci použijeme, nemusí být pouze fotky či ikony stažené na internetu, ale za grafickým dílem se skrývají klasické obrazy, fotografie, litiny, rytiny, sochy atd.

Pokud je citujeme samotný originál díla nebo jeho reprodukci, tak použijeme obecnou strukturu bibliografické citace grafického díla. Pokud ovšem popisujeme či použijeme do své práce dílo nebo jeho reprodukci z jiného zdroje (knihy, stáhneme z internetu apod.), cituje se jako příspěvek v tomto zdroji. V tomto příspěvku si ukážeme, jak citovat samotné grafické dílo a příspěvku se budeme věnovat příště.

Tvůrci - pokud je jeden tvůrce či více rovnocenných autorů díla, tak se zapisují do primární odpovědnosti. Na tvorbě obrazového materiálu se však může podílet více osob. Všichni autoři, kteří jsou uvedeni na popisované jednotce by měli být v bibliografické citaci uvedeni, a to na pozici sekundární odpovědnosti včetně role (př. malíř, rytec, apod.).

Název - často bývá uveden pod obrázkem, ale můžeme použít i popis obrázku. Pokud název není k dispozici ani v externích zdrojích, tak si jej můžeme vymyslet a uvést v hranatých závorkách. Za název můžeme uvést do hranatých závorek i alternativní název grafického díla. Vizte první příklad.

Druh nosiče - pokud je to vhodné či pro čtenáře důležité, můžeme za název do hranatých závorek zapsat i informaci výtvarné technice a roku vytvoření.

Lokace - pokud je uvedení lokace důležité pro identifikaci dokumentu, tak se zapisuje do bibliografické citace jako základní prvek.


Obecná struktura:

Jméno tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druh nosiče/technika, rok]. Další tvůrce. Rozměry. Místo uložení, Datum. Lokace. Poznámky.

Příklad:

REMBRANDT. Noční hlídka [Posádka kapitána Franse Banninga Cocqa a Willema van Ruytenburcha] [olejomalba, 1642]. 363 x 437 cm. Amsterdam: Rijks Museum in Amsterdam.

HANYCH, Rudolf. Žně u Kadova [olejomalba, 1964]. 80x100 cm. Křižanov: Rekreační středisko DRAK, Křížanov.


Markéta Kytnerová, 2020-04-02


Sdílet příspěvek: