« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat mrtvou matriku?

Dnes se po dlouhé době podíváme na dotaz z citační poradny, protože norma ČSN ISO 690 v některých případech mlčí a ani nenapoví. Méně tradiční dokument, na který se v tomto příspěvku zaměříme se jmenuje mrtvá matrika. Mrtvé matriky jsou postupně zveřejňovány v digitální podobě archivy, ve kterých jsou uloženy. Jsou to velmi zajímavé zdroje informací třeba pro historiky nebo genealogy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument uložený v archivu, tak je třeba při citování brát v úvahu i inventární označení, které dáme do hranatých závorek za název, popř. jej můžeme uvést na konec citace jako poznámku.

Matriční knihu lze považovat za interní dokument, který se cituje obdobně jako klasická kniha s tím, že ne všechny údaje lze vyplnit (třeba ISBN). Mrtvou matriku v digitální podobě lze tedy citovat jako e-knihu:

Elektronická kniha se cituje dle tohoto vzoru:
Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [online]. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování [datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.  

U Vás by mohla citace vypadat takto (dle normy ČSN ISO 690):
HLÁVKOVÁ J., Z. DUBOVÁ, J. KUBA, M. NOVOTNÝ a M.PAUKRT. Sbírka matrik Východočeského kraje 1587 – 1949 [Archivní pomůcka č. 8700] [online]. Zámrsk: Státní oblastní archiv, 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2020/02/8700_Sbrika-matrik-Vychodoceskeho-kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2020-02-14.pdf

Tento dokument slouží také jako rozcestník na stažení ZIP souborů konkrétních matrik z jednotlivých farností/obcí. V případě citování konkrétní matriční knihy se použijí údaje uvedené na obálce (deskách matriky) a URL, odkud lze ZIP soubor stáhnout.

Markéta Kytnerová, 2020-04-07


Sdílet příspěvek: