« Zpět na všechny příspěvky

Nakladatelské údaje

Nakladatelské údaje

Mezi nakladatelské údaje se řadí místo, vydavatel a rok vydání. Všechno to jsou povinné údaje, u nichž se můžeme setkat s velkým ALE. Ne u všech typů dokumentů, např. periodika, webovky apod., jsou to stěžejní údaje, a proto je není nutné uvádět.


Nakladatelské údaje zapisujeme dvěma způsoby podle toho, jaký způsob odkazování v textu jsme zvolili:

Místo vydání

Místo vydání se uvádí v bibliografické citaci stejně jako v použitém zdroji (pokud je místo vydání známé, ale ve zdroji není uvedeno, doplní se v hranaté závorce). V případě, že je v použitém zdroji uvedeno více míst vydání, zapisujeme pouze to první.


V knize: London, New York, Berlin

V citaci: Londýn ·


Vydavatel


Jako vydavatel se uvádějí organizace nebo osoby zodpovědné za publikování citovaného zdroje. V případě, že autor a vydavatel jsou shodní, tak se zapisuje jeho jméno/název pouze ve vydavateli. Název vydavatele zapisujeme bez obchodních značek.


Grada Publishing, a.s.                           Grada

Archaeopress Publishing Ltd,                Archaeopress 


Datum vydání

Datum vydání je povinný údaj a zapisujeme jej stejným způsobem, jakým je uveden v dokumentu. V případě, že je datum vypsané slovy, nahradíme jej číslem. Pokud se uvádí copyright, napíše se před rok značka ©. Není-li datum publikování uvedeno, dohledáváme jej z jiného zdroje či odhadujeme a uvádíme jej v hranaté závorce. Pokud je v citovaném zdroji uvedeno více dat publikování, měla by být uvedena všechna data. U periodických dokumentů se uvádí rozsah dat.


23 July 2016, 13:43 GMT

2. března 2018,15:25 SEČ

2007, reprint 2017.

1989, ©2010.


Markéta Kytnerová, 2022-01-04


Sdílet příspěvek: