« Zpět na všechny příspěvky

Název dokumentu 1

Dnes nás čeká další díl ze série povinné údaje, kdy si dnes představíme název. 

Název uvádíme ve stejném tvaru, v jakém se vyskytuje v citovaném dokumentu. Název a podnázev celého díla se vždy zapisuje kurzívou, zatímco alternativní název, název části, článku nebo příspěvku se zapisuje běžným písmem.

Název

Příklad:       Válka s mloky

            Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha


V případě, že jsou uvedeny různé alternativy názvu, měl by být použit ten nejvýznamnější. Pokud má několik forem názvu stejnou váhu, měly by být uvedeny v následujícím pořadí:

  1. název v jazyce a písmu citovaného dokumentu,
  2. název s významným místem v pořadí názvů nebo uspořádání,
  3. název v jazyce hlavní cílové skupiny,
  4. pro kartografická díla platí následující pořadí: předtištěný název, název z čelní desky, název v rámci sítě nebo rámečku, který obklopuje mapu, název na jiném místě,
  5. pro grafické práce platí následující pořadí: název, který je součástí původní kresby, ručně psaný název na informačním zdroji nebo popis kustoda, populární nebo obvyklý název, např. Snídaně v trávě,
  6. další formy názvu.
Pozn. Pokud je dokument známý nebo původně vydaný pod jiným názvem, je vhodné jej uvést v hranaté závorce za názvem v následujícím tvaru: Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe námořníka z New Yorku [Robinson Crusoe]

Je-li název citovaného zdroje extrémně dlouhý, lze jej zkrátit vynecháním některých slov a nahrazením třemi tečkami a hranatými závorkami.

Příklad:               [Putování aneb Cesta z království českého do Benátek…]

Markéta Kytnerová, 2019-10-30


Sdílet příspěvek: