« Zpět na všechny příspěvky

Názvosloví 2

V předchozím příspěvku o názvosloví jsme se seznámili s těmi úplně nejzákladnějšími pojmy, které by měl znát každý, kdo už někdy citoval nebo to má v plánu.

Bibliografické citace a odkazy netvoříme podle toho, jak nás zrovna napadne, ale vždy se řídíme pravidly pro jejich tvorbu. Tato pravidla určuje citační styl, podle kterého citujeme. Citačních stylů existuje několik tisíc - některé jsou univerzální, jiné zaměřené na určitý obor, jiné se používají pouze v rámci jednoho časopisu. Pravidla citačního stylu nám říkají, jaké údaje v bibliografické citaci jsou povinné, jakým způsobem je zapisovat a oddělovat je od sebe. Jak vytvořit seznam použitých zdrojů či jakou metodu citace použít. Metoda citace je způsob, jakým odkazujeme v textu na bibliografické citace - může se jednat o poznámky pod čarou, číselné odkazy nebo harvardský (autor-datum) systém. Jednotlivé metody citace si rozebereme později samostatně.

Nyní už víme, že musíme citovat cizí myšlenky (a nejenom myšlenky), ale že se při tom musíme řídit i pravidly daného citačního stylu. Můžeme však citovat i svoje vlastní myšlenky, které jsme zveřejnili už někdy dříve a nyní na ně navazujeme. Při citování sebe sama se jedná o tzv. autocitování (nebo self-citování), resp. autocitace. Autocitace by měli mít v textu vždy opodstatnění a ne vést pouze ke zvýšení vlastní citovanosti za účelem větší slávy, peněz či něčeho jiného :-)

Může se také stát, že máte v ruce knihu, v níž autor cituje jiného dílo, které je pro vás nedostupné, a vy chcete tuto již citovanou myšlenku citovat. V tomto případě se jedná o sekundární citaci neboli citaci citace. Vždy by mělo být vaší snahou citovat přímo z primárního zdroje, tedy text původního autora, protože nikdy nemůžete mít stoprocentní jistotu, že použitá myšlenka nebyla třeba vytržena z kontextu.

Jsou však informace, které citovat nemusíme. Nazývají se obecně známé informace a jsou to takové informace, které zná většinová populace neboli které bychom měli znát ze základní školy. Všeobecně známé informace se taktéž objevují ve všeobecných encyklopediích nebo v 5 na sobě nezávislých zdrojích… aneb co autor, to definice obecně známé informace. Důležité je říci, že pokud si nejste jisti, že se jedná o obecně známé informace, tak je lepší ji citovat než necitovat a dopustit se plagiátorství.

A s jakými dalšími pojmy seznamujete studenty vy?


Markéta Kytnerová, 2019-06-11


Sdílet příspěvek: