« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat normu

Podle obecné struktury pro normy se citují i zprávy a podobné publikace vydávané v řadách výzkumnými ústavy a podobnými organizacemi, které jsou označeny názvem a číslem řady stejně jako je tomu u norem.

Bibliografická citace začíná řadou a číslem normy, protože obvykle nemají autora. Následuje název, nakladatelské údaje a třídící znak.


Obecná struktura:

Řada a číslo normy. Název normy. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, počet stran. Třídící znak. Poznámky.

Příklad:

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 40 s. Třídící znak 01 0197.

ČSN 73 1289. Terminologie v oboru pórobetonu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 63 s. Třídící znak 73 1289.


Markéta Kytnerová, 2019-01-10


Sdílet příspěvek: