« Zpět na všechny příspěvky

Novinky v Pablikadu letos podruhé

Novinky v Pablikadu letos podruhé

Dnes si představíme další novinky, které na Vás v průběhu letošního jara čekají v Pablikadu.

Přírodovědné kolekci (a také v Univerzální kolekci) jsou nově tyto časopisy z oboru lékařství a ošetřovatelství:


Česká gynekologie - Hlavním zaměřením časopisu je postgraduální výuka a informace o současném stavu a vývoji gynekologie a porodnictví doma a v zahraničí, dále publikace původních studií a zkušeností z klinické praxe a informace o činnosti odborných společností. Časopis zveřejňuje původní práce, výběr kazuistik, souhrnné referáty, v krátkých přehledech aktuality ze zahraničního písemnictví, zajímavá sdělení pro praxi a výběr z referátů přednesených na tuzemských i zahraničních konferencích a sjezdech. Dále recenze knih a práce z organizace lékařské péče o ženu.


Otorinolaryngologie a foniatrie přináší originální práce, výsledky výzkumů a souborné referáty. Obsahuje zejména informace o chirurgické léčbě nádorových onemocnění ORL orgánů včetně velkých slinných žláz, o chirurgické a mikrochirurgické problematice změn v oblasti kosti spánkové, paranazálních dutin, hrtanu a měkkých částí krku včetně štítné žlázy a příštítných tělísek, o funkční diagnostice a rehabilitaci poruch sluchu, hlasu, řeči a polykání, o závrativých stavech, poruchách čichu a o problematice zánětlivých komplikací při zánětech v ORL oblasti.

Časopis je důležitým zdrojem informací a pomůckou pro postgraduální vzdělávání lékařů z oboru.


Transfuze a hematologie dnes zajišťují Společnost pro transfuzní lékařství a Česká hematologická společnost ČLS JEP.

Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů. Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře.

Časopis dále publikuje informace obou společností, organizačně odborné zprávy (např. koncepce oboru, doporučené diagnosticko-terapeutické postupy), zásadní výsledky z jednání společností s důležitými českými i mezinárodními institucemi a významné osobní zprávy. Časopis zahrnuje informace o novinkách ze zahraniční literatury, zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou diskusi na aktuální témata týkající se oborů hematologie a transfuzního lékařství, činnosti obou odborných společností a dalších.

Markéta Kytnerová, 2021-05-18


Sdílet příspěvek: