« Zpět na všechny příspěvky

Novinky v Pablikadu letos potřetí

Novinky v Pablikadu letos potřetí

Dnes si představíme třetí várku novinek, které pro Vás máme připravené v Pablikadu.

Přírodovědné kolekci (a také v Univerzální kolekci) jsou nově tyto časopisy z oboru lékařství a ošetřovatelství:

Rehabilitace a fyzikální lékařství - Časopis přináší jak původní práce, tak práce z terénní praxe, metodické postupy, zajímavé kazuistiky a problematiku zdravotnické politiky. Výrazná je složka zaměřená na postgraduální vzdělávání. Časopis je určen velmi širokému okruhu, ať již to jsou lékaři oboru rehabilitačního a fyzikálního lékařství, zájemci o myoskeletální medicínu, praktičtí lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nebo i psychologové, sociální pracovníci a odborníci z ergonomie. Snahou redakce je přinášet i články nebo celé soubory článků cizojazyčných (s rozšířenými českými souhrny) v tematice, která je u nás obtížně nebo velmi draho dosažitelná.

Vzrůstající význam rehabilitace v řešení životní problematiky jedince postiženého na zdraví a stoupající podíl léčebné rehabilitace i fyzikálních prostředků v dnešní přetechnizované medicíně si vynutily vznik časopisu, který by se zabýval celou oblastí léčebné, pracovní, sociální rehabilitace, fyzikální medicíny, myoskeletální (manuální) medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, ale i ortotiky a protetiky i všech disciplín, které s rehabilitací přímo či nepřímo souvisí. Jinými slovy se zabývá oblastmi, které představují v moderní společnosti největší socioekonomický problém.


Markéta Kytnerová, 2021-06-16


Sdílet příspěvek: