« Zpět na všechny příspěvky

Novinky v Pablikadu

Novinky v Pablikadu

Dnes si představíme novinky, které na Vás od začátku letošního roku čekají v Pablikadu.

Přírodovědné kolekci (a také v Univerzální kolekci) jsou nově tyto časopisy:

FlorenceDnes již jediný odborný časopis FLORENCE pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky vyšel poprvé v říjnu 2005.  

Těžiště časopisu je v odborných článcích ze všech nelékařských zdravotnických profesí, z oblasti vzdělávání, výzkumu i praxe. FLORENCE publikuje aktuální informace a odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, komunikací, prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním managementu a představuje zajímavé osobnosti z těchto oblastí. Obsahuje recenzované články a svůj prostor v něm naleznou i studenti nelékařských zdravotnických oborů.

Součástí časopisu jsou pravidelné rubriky Odborné téma, Recenzované články, Praxe, Zprávy našich partnerů, Servis. Ve Florence dále najdete: Rozhovor, Ze života nemocnic, Historie, Názory, Právo, Lekce angličtiny a také Personální inzerci. Součástí titulu je také kalendář vzdělávacích akcí, jehož plné znění je na webových stránkách www.florence.cz.

Měsíčník FLORENCE oslovuje širokou cílovou skupinu z řad všeobecných sester a porodních asistentek všech odborností, ale také ostatních nelékařských profesí, jako jsou fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, radiologičtí asistenti, zdravotničtí pedagogové, zdravotně sociální pracovníci, farmaceutičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři a další.


Klinická onkologie - Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Máte zájem jej zpřístupnit vašim čtenářům? Kontaktuje naše obchodní oddělení.

Chcete se dozvědět více o databázi Pablikado? Přečtěte si základní informace přímo na webu.

Markéta Kytnerová, 2021-03-16


Sdílet příspěvek: