« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat periodikum a e-periodikum

Mezi periodika z pohledu citací řadíme všechny pravidelně i nepravidelně vycházející časopisy či noviny. Můžeme setkat s citací jak celého periodika, tak jednoho ročníku, tak čísla a samozřejmě nejčastěji článku, a to jak tištěného, tak i elektronického. Jak všechny tyto možnosti citovat si rozebereme v jednotlivých příspěvcích. Dnešní příspěvek bude věnovaný citování celého periodika.

Možná vás také překvapí, že obdobně jako periodika se citují i legislativní dokumenty. Norma ČSN ISO 690 je samostatně neřeší, a proto se při jejich citování může vycházet právě ze vzoru pro periodikum jako tomu bylo již v předchozí verzi normy.

Tištěné periodikum:

Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, vychází od roku-. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.

Příklad:

Computer. Praha: Mladá fronta, 1994-. ISSN 1214-8790.

Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi.  Praha: Psychologický ústav AV ČR, 1990-. ISSN 1804-6436.

Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. 1990-. ISSN 1804-6436.

Pozn. Norma definuje nakladatelské údaje jako povinné, ale pro identifikaci dokumentu nejsou stěžejní, proto je možné je vynechat.

ROBOT revue: magazín ze světa robotiky. Praha: RCR, 2009-2011. ISSN 1804-056X.

Pozn. Pokud se již časopis nevydává, pak se datum vydání uvádí ve formě od-do.

dTest. Praha: Občanské sdružení spotřebitelů TEST, 2011, roč. 20. ISSN 1210-731X.

Pozn. Pokud citujeme pouze jeden ročník časopisu, pak se uvádí pouze citovaný rok vydání, popř. doplněn o ročník, pokud je tento údaj k dispozici.

Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna, 1987-. ISSN 1804-4255. Dostupné také z: http://duha.mzk.cz/

Pozn. Pokud citujete tištěný časopis, který je vydán i v elektronické podobě, tak na konec bibliografické citace můžeme uvést poznámkou o dostupnosti - “Dostupné také z:”.


E-periodikum:

Název periodika. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Místo: nakladatel, vychází od roku- [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

Příklad:

Ikaros: elektronický časopis pro informační společnost [online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 2018-04-23]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/

ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2010- [cit. 2018-02-02]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/


Markéta Kytnerová, 2018-11-27


Sdílet příspěvek: