« Zpět na všechny příspěvky

Malý slovníček citačních pojmů

Malý slovníček citačních pojmů

Je po letních prázdninách a brzy začíná nový akademický rok. V tomto příspěvku přinášíme tip k informačnímu vzdělávání. Jedná se o připomenutí různých citačních pojmů, jejich anglický ekvivalent a definici, které můžete představit svým studentům během lekcí informačního vzdělávání. Během lekcí pojmy můžete vysvětlit třeba pomocí Cixesa, které jsme Vám představili již dříve, připomenout si jej můžete v tomto příspěvku


Bibliografická citace

Bibliographic references

Souhrn všech potřebných bibliografických údajů systematicky sestavených podle citačních pravidel použité citační normy, jež jsou nutné k jednoznačné identifikaci citovaného díla.


Citace - odkaz

Citation

Zkrácené označení pramene v souvislém textu […], které slouží k tomu, aby se citované místo jednoznačně spojilo se záznamem o citovaném dokumentu.


Seznam použité literatury

List of bibliographic references

Zaznamenává všechny citované dokumenty, které autor textu použil.


Citát - přímá citace

Quotation

Text, který jsme doslovně převzali z nějakého dokumentu, informačního zdroje. Musí být patrny jeho hranice, proto se píše v uvozovkách.


Parafráze - nepřímá citace

Paraphrase

Druh citace, kdy autor přebírá myšlenky jiného autora, ale interpretuje je vlastními slovy a slohem. Je důsledně zachován a komplexně obsah originálu, myšlenek a pořadí výkladu bez vkládání vlastních myšlenek či komentářů


Metody citace 

Citing refences in text

Způsob, jakým psát odkazy na použité dokumenty. Lze je označit také jako způsob odkazování v textu na použitou literaturu.


Sekundární citace

Secondary quotation

Citace získaná přes zprostředkující pramen, protože originální zdroj není v dané chvíli autorovi dostupný.


Autocitace

Self-citation

Citování vlastního díla či více děl, které autor napsal a nyní z nich vychází.


Obecně známá informace

Common knowledge

Myšlenky všeobecně známé v dané komunitě, pro kterou text vzniká. Jsou snadno ověřitelné v encyklopediích nebo učebnicích a obvykle nezpochybnitelné.


Plagiátorství

Plagiarism

Vydávání cizího díla za vlastní, aniž bychom uvedli autora původního díla.


Citační styl

Citation style

Soubor pravidel pro tvorbu (strukturování a formulování) bibliografických referencí a citací.


Kompilace

Compilation

Tvorba práce sloučením několika jiných děl.


Markéta Kytnerová, 2021-10-05


Sdílet příspěvek: