« Zpět na všechny příspěvky

Povinné údaje u elektronických dokumentů 2

Povinné údaje u elektronických dokumentů 2

V minulém příspěvku o údajích, které se zapisují navíc u elektronických zdrojů, jsme si představili nepovinný údaj požadavky na systém. v dnešním příspěvku si přiblížíme povinné údaje, které u elektronických dokumentů musíme zapsat vždy. 

Typ nosiče/média

Typ média pro elektronické informační zdroje by měl být uveden jako typ nosiče. Nejčastěji se setkáme se zápisem online, ale může se jednat i o další typy dokumentů. Tento údaj se zapisuje za název dokumentu v hranatých závorkách.

Příklad:          

[online]

[disk]

[online databáze]

[online seriál]

 

Vydání/verze/úroveň a datum aktualizace

Jedná se sice o povinný údaj, ale zapisujeme jej pouze v případě, že je k dispozici. Důležitou informaci poskytuje např. při citování zpráv typu sledujeme online z online deníků, kde se sdělované informace průběžně mění. Tento údaj zapisujeme tak, jak je uveden v dokumentu.

Příklad:

Verze 2.0
Naposledy změněno 12.02.2019
Aktualizace 09.03.2020
Update 2018-06-28, 12.20 PM


Datum citování

Uvádíme konkrétní datum, kdy byl elektronický informační zdroj opravdu otevřen. Uvádí se v hranaté závorce. Datum citování by měla předcházet zkratka “cit.” neboli citováno, nebo jiný ekvivalentní termín (např. “vid” jako viděno, ale to se v praxi neujalo). Datum citování se zapisuje ve formátu RRRR-MM-DD

Příklad:          

[cit. 2018-07-01]

[cit. 2018-01-24]


Dostupnost a přístup

Jedná se o povinný údaj v bibliografické citaci. Uvádí se výrazem „Dostupné z”. V případě, že se jedná o elektronické umístění online informačního zdroje v rámci internetu, měla by informace v bibliografické citaci odkazovat na zdroj, který byl skutečně otevřen a měla by obsahovat síťovou adresu pro jeho lokalizaci (např. URL). V případě, že se dokument nachází v místech s omezeným přístupem, je vhodné tuto informaci v citaci uvést.

Dnes se již u URL nepoužívají špičaté závorky jako tomu bylo v předchozí verzi normy. Toto pole také není zakončeno žádnou interpunkcí kromě případů, kdy ještě za URL adresou následuje nějaká další informace, nejčastěji ve formě poznámky.

Příklad:          

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Dostupné z: prostřednictvím databáze Ebsco


Markéta Kytnerová, 2021-11-09


Sdílet příspěvek: