« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí poznámek pod čarou 1

Odkazujeme pomocí poznámek pod čarou 1

Další ze tří způsobů odkazování v textu jsou poznámky pod čarou. Díky benevolentnosti normy už nabízí řadu způsobů, jak je v textu zapsat. V tomto a následujících příspěvcích si ukážeme, jaký je normou doporučený zápis poznámek a jaké způsoby se nejčastěji objevují v praxi.


Pro poznámky pod čarou se obyčejně v textovém editoru používá číselný horní index, norma však také umožňuje číslovat poznámky přímo v textu v kulatých nebo hranatých závorkách. Osobně doporučuji držet se horního indexu, který si nebude plést s odkazováním pomocí číselných odkazů a na které jsme zvyklí i z předchozí verze normy. Samotné poznámky pak obsahují citace citovaných dokumentů, nebo i doplňující informace k textu. Každý odkaz, i když se jedná o už jednou citovaný dokument, obdrží nové číslo.


Vzhledem k benevolenci normy je možné si způsob zápisu citací v textu přizpůsobit vlastním potřebám. Je možné do poznámky pod čarou zapisovat celé bibliografické citace, zkrácené citace, odkazy na první poznámku pod čarou daného dokumentu atd. Postupně si všechny způsoby představíme.

Markéta Kytnerová, 2021-04-20


Sdílet příspěvek: