« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí poznámek pod čarou 3

V minulém příspěvku o odkazování v textu pomocí Poznámek pod čarou jsme si představili způsob, kdy se do poznámky pod čarou zapisuje celá bibliografická citace obdobně jako se zapisuje do seznamu použité literatury. V dnešním příspěvku si představíme další možnost zápisu odkazů do poznámek pod čarou, a to tzv. zkrácené citace. V tomto případě se uvádí pouze příjmení a jméno autora, název dokumentu, citovaná strany.

Všimněte si, že v případě odkazu na celý dokument (př. knihu) se název zapisuje kurzívou, zatímco při odkazování na část dokumentu (př. článek) se název zapisuje běžným písmem.


Ukázkový text je převzatý a upravený z:

HON, Filip a Jitka LANGHAMROVÁ. Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech. Demografie [online]. 2020, 62(2), 71-88 [cit. 2020-07-18]. ISSN 1805-2991. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/dokument/riUdljTeTfBz9qMj

Kromě popisu a používání modelu se autor také věnuje usnadnění jeho používání, jak dokazuje například internetový generátor, který je součásti publikace „Quadratic spline fits by nonlinear least squares“1 a zveřejnění postupu výpočtu ve statistickém programu Rstudio v příspěvku „Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules“2.

Tato cíleně optimalizovaná flexibilita v kombinaci s tím, že je model postaven na snadno interpretovatelných parametrech, dělá model oproti jiným podobným modelům dobře využitelný pro projekce i pro prognózy3, 4, 5 a může být vzhledem k nedávnému vývoji měr plodnosti podle věku v České republice zajímavou a užitečnou alternativou. Velmi flexibilní modely totiž mohou v případě České republiky i v krátkodobém horizontu dávat demograficky nepříliš reálné výsledky, které se týkají míry plodnosti v modálním věku nebo plodnosti po čtyřicítce6, 7, 8.


Poznámky pod čarou:

SCHMERTMANN, C. Quadratic spline fits by nonlinear least squares, s. 105–106.

SCHMERTMANN, C. Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules.

SCHMERTMANN, C. A system of model fertility schedules with graphically intuitive parameters, s. 81–110.

LIPPS, O., F. BETZ. Stochastic Population Projection for Germany – based on the Quadratic Spline approach to modelling age-specific fertility rates. 

DE BEER, J. A new relational method for smoothing and projecting age-specific fertility rates, s. 409–454.

ŠIMPACH O. Application of the modern approach to age-specific fertility rates stochastic modelling in the Czech Republic, s. 799–804.

ŠIMPACH, O. Fertility of Czech females could be lower than expected: trends in future development of age-specific fertility rates up to the year 2050, s. 19–37.

HON, F. Fertility in the Czech Republic and its modeling, s. 17.


Seznam použité literatury

  1. DE BEER, J. A new relational method for smoothing and projecting age-specific fertility rates: TOPALS. Demographic Research. 2011, 24(18), 409–454.
  2. HON, F. Fertility in the Czech Republic and its modeling. In: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS. Praha: VŠE, 2020, s. 17.
  3. LIPPS, O., F. BETZ. Stochastic Population Projection for Germany – based on the Quadratic Spline approach to modelling age-specific fertility rates. Mannheim: Research Institute for the Economics of Aging, 2004.
  4. SCHMERTMANN, C. A system of model fertility schedules with graphically intuitive parameters. Demographic Research. 2003, 9(5), 81–110.
  5. SCHMERTMANN, C. Quadratic spline fits by nonlinear least squares. Demographic Research. 2005, 12(5), 105–106.
  6. SCHMERTMANN, C. Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules [online]. 2017 [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: http://fsu.schmert. net/ecp5117/QS_examples.html
  7. ŠIMPACH, O. Application of the modern approach to age-specific fertility rates stochastic modelling in the Czech Republic. In: Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015a, s. 799–804.
  8. ŠIMPACH, O. Fertility of Czech females could be lower than expected: trends in future development of age-specific fertility rates up to the year 2050. Statistika. 2015, 95(1), 19–37.

Markéta Kytnerová, 2021-09-23


Sdílet příspěvek: