« Zpět na všechny příspěvky

Primární odpovědnost 1

Autor, tvůrce nebo údaje o odpovědnosti se z pohledu citování dělí na primární a sekundární odpovědnost. Rozdíl je jednoduchý - primární odpovědnost je povinný údaj a zapisujeme sem jméno osoby, osob nebo korporace, která dokument vytvořila. Do sekundární odpovědnosti pak zapisuje tzv. vedlejší tvůrce, kteří se na vzniku díla taktéž podíleli, ale při jeho tvorbě nehráli prim. Jedná se nejčastěji o překladatele, ilustrátory, fotografy, editory apod. 

V případě, že citujeme dílo, které je sestaveno z více samostatných částí, tak do primární odpovědnosti zapisujeme jméno sestavitele nebo editora.

Pokud je u citovaného zdroje uvedeno více autorů, na první místo řadíme hlavního tvůrce, tzn. autora, který je v textu typograficky zvýrazněný. V případě, že jsou všechny osoby na stejné úrovni, uvádíme autora podle pořadí, v jakém jsou osoby vypsány ve zdrojovém dokumentu.

U mnohých zahraničních autorů může být problém identifikovat, která část jména je příjmení  a která křestní jméno. Nebojte se využít české i zahraniční autoritní databáze či knihovní katalogy.

př. Viaf.org


Jméno prvního autora

Jméno prvního autora se vždy uvádí v převráceném (invertovaném) tvaru:

PŘÍJMENÍ, Jméno

Příklad:       NEPIL, František

                     ČAPEK, Karel

                        NEUMANN, Stanislav Kostka

            TOLSTOJ, L. N.

Úprava dalších částí jména by měla odpovídat zvykům národa, s nímž je tvůrce spjat, pokud je to možné.

Příklad:           FALLA, Manuel de.               [španělština]

             LA FONTAINE, Jean de.   [francouzština]

             DE LA MARE, Walter.        [angličtina]

             KLEIST, Heindrich von.     [němčina]


Jména druhých a dalších autorů (více autorů)

Jména druhých a dalších autorů se dále uvádí běžným způsobem:

Jméno PŘÍJMENÍ

Příklad:       David KUČERA


Pokud jsou dva nebo tři tvůrci, uvádí se v bibliografické citaci všichni. Jméno prvního tvůrce se uvádí v převráceném (invertovaném) tvaru, jména dalších autorů se uvádí běžným způsobem.

PŘÍJMENÍ, Jméno, Jméno PŘÍJMENÍ a Jméno PŘÍJMENÍ

Příklad:       MURET, Pierre a Philippe SAGNAC

            NOVÁK J.a P. ŠPANIHEL, ed.

            ČECHOVÁ, Miroslava, Tomáš KOMRSKA a Jan NOVÁK

Pokud dokument obsahuje více než tři autory, je-li možné, uvádíme jména všech. Jinak je možné zapsat prvního autora a zkratku „et al.“, „aj.“, „a kol.“.

PŘÍJMENÍ, Jméno at al.

Příklad:           SLÁMOVÁ, Kateřina aj.

             MARTEN, P. et al.

             KUČERA, Jaroslav a kol.


Autor pod přezdívkou = nick

Především v online prostředí, ale často i v novinách se můžeme setkat s autorem, který publikuje pod přezdívkou, tzv. nickem, uživatelským jménem apod V takovém případě tento nick zapíšeme do primární odpovědnosti velkými písmeny. Pokud známe skutečné jméno autora, zapíšeme ho za pseudonym do hranatých závorek v 2. pádě takto:

VRCHLICKÝ, Jaroslav     [pseud. Emila Bohuslava Frídy].

GALBRAITH, Robert      [pseud.  J. K. Rowlingové].

STENDHAL                     [pseud. Henri Marie Beyle]. 


Markéta Kytnerová, 2019-11-20


Sdílet příspěvek: