« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat příspěvek v monografii a e-monografii

Příspěvek v monografii není často využívaný druh dokumentů. Využívá se především v případě, kdy knihu sice napíše jeden autor, ale jednu kapitolu v této knize napíše někdo jiný. Celá citace pak vypadá jako citace monografie nebo e-monografie, pouze na začátku je uveden autor příspěvku a název příspěvku, který je zapsán běžným písmem (nikoli kurzívou - jedná se o název části). Mezi název části a jméno autora monografie se vkládá spojka "In:".

Dle normy ČSN ISO 690 není celkový počet stran povinným údajem, ale pokud se jedná o příspěvek (je jedno, zda v knize nebo časopise), tak rozsah stran citovaného příspěvku je povinný. 

Příspěvek v monografii:

Oranžově jsou zvýrazněny nepovinné údaje.

Jméno tvůrce. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce publikace. Název publikaceVedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, rozsah stran příspěvku. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Poznámky.

Příklad:
KEPR, Bořivoj. Diferenciální geometrie. In: REKTORYS, Karel. Přehled užité matematiky. 2. opr. vyd. Praha: SNTL, 1968, s. 246-304.


Příspěvek v e-monografii:

Jméno tvůrce. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, rozsah stran příspěvku [datum citování]. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.


Příklad:
HUBRECHT, Robert. Dogs and dog housing. In: SMITH, Cynthia P. a Victoria TAYLOR. Enviromental enrichment information resources for laboratory animals: 1965 - 1995 [online]. Washington, D.C.: Animal Welfare Information Center, 1995, s. 43-62 [cit. 2018-05-31]. ISBN: 0-900-767-91-X. Dostupné z: http://books.google.com/

Markéta Kytnerová, 2019-05-01


Sdílet příspěvek: