« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat příspěvek ve sborníku a e-sborníku

Mnohem častěji než celý sborník se v praxi citují jednotlivé příspěvky. Bibliografická citace začíná autorem či autory příspěvku, poté následuje název příspěvku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, a předložka In:, po které následuje celá bibliografická citace sborníku.

V bibliografické citaci příspěvku do sborníku je povinným údajem rozsah stran příspěvku, celkový počet stran celého sborníku je nepovinný údaj a není ho tedy nutné zapisovat.

Obecná struktura tištěného sborníku:

Oranžově jsou zvýrazněny nepovinné údaje.

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce sborníku. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, rozsah příspěvku. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.

Příklad:

LORENZ, Michal. Biosociální informace a technologie. In: ŠKYŘÍK, Petr (ed.). Infokon: inspirace, inovace, imaginace: 2. ročník konference: Brno, Česká republika, 22. listopadu 2008: sborník příspěvků. Brno: Tribun EU, 2008, s. 121-136. ISBN 978-80-7399-591-1.

MENDL, Tomáš a Josef ŠENK. Review of thermocouple based measurements of an arc heater plume. In: ŘEZÁČ, David a Dalibor ZACIOS (ed.). Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002: Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002, s. 165-169. ISBN 80-214-2115-0.

Obecná struktura elektronického sborníku:

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce e-sborníku. Název e-sborníku. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, rozsah příspěvku [datum citování]. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

Příklad:

PAPÍK, Richard. Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 5.-6. února 2008. [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: http://www.insource.cz/pdf/2008/papik-richard.pdf

KUBŮ, Pavel. Drogy na taneční scéně. In: Komunitní spolupráce v ČR [online]. Brno: I.E.S., 2003, s. 9 [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: http://www.podaneruce.cz/data/files/sbornik_finalA5_36.pdf

Markéta Kytnerová, 2019-06-06


Sdílet příspěvek: