« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat sborník a e-sborník

Tištěné i elektronické sborníky mají velmi podobnou bibliografickou citaci jako monografie. Zásadní rozdíl je v poli primární odpovědnost, kdy u monografie se zapisuje autor, zatímco u sborníku jím je editor.

Sborník je soubor příspěvků několika různých autorů, které sestavil do sborníku editor či editoři. V bibliografické citaci se pak za jméno či jména do kulaté závorky uvede role - (ed.). V případě více editorů se používá česká zkratka ed.,  nikoli anglická eds.


Obecná struktura tištěného sborníku:

Oranžově jsou zvýrazněny nepovinné údaje.

Jméno tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.

Příklad:

SATRAPA, Pavel a Ladislav LHOTKA (ed.). Networking studies V: selected technical reports. Praha: CESNET, 2011, 233 s. ISBN 978-80-904689-1-7.

BAUEROVÁ, Danuše a Hana POŠTULKOVÁ (ed.). MoodleMoot.cz 2010: sborník abstraktů mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2010: 10.-11. června 2010, Brno. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-248-2242-6.


Obecná struktura elektronického sborníku:

Jméno tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum [datum citování], počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

Příklad:

ŠKYŘÍK, Petr (ed.). Infokon: inspirace, inovace, imaginace: 2. ročník konference: Brno, Česká republika, 22. listopadu 2008: sborník příspěvků [online]. Brno: Tribun EU, 2008 [cit. 2018-05-31]. ISBN 978-80-7399-591-1. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=Ckn-RZrCgvIC&printsec=frontcover&dq=infokon&hl=cs&sa=X&ei=tN03T72AHI68-QaVlrWICA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=infokon&f=false

ŽATECKÁ, Eva et al. (ed.). COFOLA 2011: sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity: 29. 4. -1. 5. 2011 v Brně [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2018-05-10]. ISBN 978-80-210-5582-7. Dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/sbornik.pdf


Markéta Kytnerová, 2019-04-24


Sdílet příspěvek: