« Zpět na všechny příspěvky

Sekundární odpovědnost

Sekundární odpovědnost

Sekundární odpovědnost, či jinak řečeno vedlejší tvůrce/tvůrci, je dle ČSN ISO 690 nepovinný údaj. Jedná se o osoby nebo korporace, které se na tvorbě dokumentu spolupodíleli, ale nejsou hlavními tvůrci. Jedná se především o editory, ilustrátory, překladatele, redaktory apod. Údaj o sekundární odpovědnosti se zapisuje v bibliografické citaci za název. Vedlejšího tvůrce zapisujeme v podobě, v jaké je zapsán ve zdrojovém dokumentu ve spojení s jeho rolí.

Př.

Ilustroval Josef ČAPEK

Režie Orson WELLES

Ačkoli lze najít v některých zdrojích, že příjmení se zapisuje běžným písmem (př. Karel Čapek), popř. inverzně (Čapek, Karel), přikláníme se k uvedení jména vedlejšího tvůrce v 1. pádě a uvedením příjmení velkými písmeny.

Jak už bylo zmíněno výše, tak se jedná o nepovinný údaj, a proto se v bibliografické citaci uvádí jen v případě, že je tento údaj informačně přínosný pro čtenáře. Např. jméno překladatele Shakespearových děl v literárně-vědní práci.

Markéta Kytnerová, 2021-04-28


Sdílet příspěvek: