« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat ústní sdělení

Ústní sdělení je jeden z typů dokumentů, které norma neřeší. Pokud bych se podívali do pravidel různých citačních stylů, tak některé přímo zakazují takovýto zdroj v odborné práci použít z důvodu jeho neověřitelnosti a nedohledatelnosti. Norma ČSN ISO 690 ho výslovně nezakazuje, a proto je možné použít následující strukturu, či si ji podle potřeb volně upravit. Ovšem v případě, že už dopředu víte, že budete z někým dělat rozhovor, z něhož budete dále čerpat ve své práci, tak je lepší být dopředu připraven a rozhovor nahrát a poté citovat jako audio dokument. Každopádně je lepší se nezaznamenaným informacím při citování vyhnout a citovaná osoba by měla s uvedením citovaných informací souhlasit.


Obecná struktura:

Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení]. Místo a datum rozhovoru.

Příklady:

ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení]. Tišnov, 25.9.2018.

(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)


LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení]. Brno, 3.10.2019.

(práce se zabývá výzkumem srovnávajícím práci sester v různých zdravotních zařízeních)


Markéta Kytnerová, 2020-03-03


Sdílet příspěvek: