Reference

Michal Škop

Pro práci s větším množstvím zdrojové literatury doporučuji vyžít nástroj, který vám usnadní její organizaci a automaticky vygeneruje citace v požadovaném formátu. V MZK nabízíme registrovaným čtenářům službu CITACE PRO, která umožňuje snadné vytváření seznamů použité literatury. Za pomocí doplňku aplikace MS Word poté jednoduše vloží citace přímo do písemných prací. Užitečnou a hojně využívanou funkcí jsou nepochybně také citace v katalogu, díky kterým má každý uživatel bezchybně naformátovanou citaci daného titulu na dosah jednoho kliknutí.

Mgr. Michal Škop, vedoucí Odboru informačních služeb, Moravská zemská knihovna v Brně

Citační manažer CitacePRO je rozhodně přínosem pro studenty i zaměstnance univerzity. Jeho intuitivní rozhraní v češtině urychluje práci se zdroji a zpříjemní dokončení odborného textu.

Bc. Vendula Němcová, Ústřední knihovna VŠB–TU Ostrava, výpůjční oddělení

Vendula Němcová
Daniela Kolářová Jasenská

Citační nástroj CitacePRO jsme si mohli vyzkoušet v rámci 2-měsíčního zkušebního přístupu od března do června 2015. Již během relativně krátké doby jsme dle statistik a osobních ohlasů uživatelů knihovny vnímali, že tento český nástroj je zejména pro studenty Ostravské univerzity efektivním nástrojem, jak si zjednodušit práci s citacemi, se kterými musí pracovat při svých závěrečných pracích. Od září 2015 máme smluvně zakoupen přístup do CitacePRO na období 3 let. Informaci o přístupu jsme poskytli všem pracovníkům a studentům Ostravské univerzity emailovou zprávou, propagujeme na našem facebooku a také na webu knihovny. Pozitivní ohlasy na český citační nástroj Citace PRO máme jak od akademických pracovníků, tak od studentů Ostravské univerzity.

Mgr. Daniela Kolářová Jasenská, Ředitelka Knihovny Ostravské univerzity

Software Citace PRO používají především naši studenti při zpracování bakalářských a diplomových prací. Software pomohl studentům naučit se správně citovat literaturu. Citace PRO jsou také skvělým pomocníkem pro týmy, které vytvářejí společně monografie a učební texty. Díky možnosti sdílení složek je závěrečná editace textu mnohem jednodušší.

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci

Jiří Mašek

Citační manažer CitacePRO je pro nás ve Vědecké knihovně a pro studenty UJEP výborným pomocníkem při zvládání obsáhlé a poměrně náročné problematiky citací. Ze zkušenosti studentů UJEP i ze své vlastní oceňuji jeho přínos zejména v přehlednosti, jednoduchosti a intuitivním ovládání. Manažer má také řadu nadstandardních funkcí, které umožňují interaktivně využívat jeho plný potenciál. V tuto chvíli bych tedy každému, kdo začíná, a nebo se již pravidelně věnuje problematice citací, doporučil CitacePRO vyzkoušet.

Bc. Jiří Mašek, Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Citační manažer Citace PRO používám, protože mi umožňuje pohodlně vytvářet a spravovat citace různých dokumentů. Citace PRO je propojen s dalšími systémy a zdroji, které na VUT používáme (Primo, Digitální knihovna, EBSCO), takže mohu citace vytvářet přímo v těchto systémech, a zároveň je mít na jednom místě. Manažer používám také k organizaci informací a mám díky němu ve zdrojích, které používám, pořádek. Při psaní různých prací využívám doplněk do MS Word, s jehož pomocí cituji v textu a jedním kliknutím dám dohromady seznam použité literatury. K využívání Citace PRO vedu také své studenty v lekcích a kurzech informační gramotnosti, protože práce s ním je opravdu snadná.

Mgr. Hana Janečková, Ústřední knihovna VUT v Brně

Hana Janečková
Matej Režnický

Citace PRO je citační software světového formátu. Uživatelsky přívětivý a společně se službami tvůrců také velice flexibilní. Splňující potřeby našich uživatelů, který ho hodnotí jako velice intuitivní. V české a slovenské republice bezkonkurenční.

Mgr. Matej Režnický, systémový knihovník Studijní a informační středisko Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Výuku práce s prostředím CitacePro jsme zařadili do povinných i volitelných kurzů, které připravujeme pro studenty. Podle reakcí od studentů i statistik využívání jsou CitacePRO pomůckou, která jim vytrhne trn z paty. Tady na České zemědělské univerzitě totiž tvorbu citací studenti rádi nechávají na poslední chvíli a oponenti si pak mají na čem „smlsnout“. Proto jsme investovali do citačního manažeru CitacePRO. Studentům ušetří čas, protože jim pomůže udělat si pořádek v citované literatuře už během psaní práce, ale zároveň i poradí, kde najít občas těžce nalezitelné údaje o publikaci nebo webové stránce. A nakonec jim ještě vygeneruje seznam literatury v jimi vybraném citačním stylu, kde nechybí ani česká norma ČSN ISO 690. Navíc máme vytvořen i vlastní citační styl pro některé z našich fakult. S citačním manažerem CitacePRO jsme velmi spokojeni. Byla to dobrá investice.

Bc. Dominik Bláha, Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze

S velkou radostí jsme přivítali možnost využívat Citace PRO – doplněk do Wordu. Je to vynikající pomůcka pro všechny, kteří zpracovávají jakýkoliv text, v němž používají citace. S tímto produktem seznamujeme především studenty bakalářského studia, kterým usnadňuje zpracovávání bakalářských prací.

Mgr. Jana Špulířová, Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

Citační software Citace PRO je pro svoji jednoduchost a intuitivnost jednoduše nenahraditelný pomocník. Práci s ním zařazujeme i do lekcí informačního vzdělání a pro mnoho našich studentů přestaly být citace noční můrou. Velkou přednost vidíme v množství nabízených citačních stylů, protože systém uspokojí požadavky na zpracování bibliografických citací většiny fakult. Zahraniční studenti, pro které bývá tvrdým oříškem česká verze mezinárodní normy ISO 690, velice oceňují možnost volby různých jazykových rozhraní. Celému týmu Citace PRO děkujeme nejen za vývoj systému, ale i za skvělou zákaznickou podporu.

Spokojené knihovnice z Akademické Knihovny Jihočeské Univerzity

Jako studentka vysoké školy musím s citacemi pracovat velice často – jedná se o nezbytnou součást všech seminárních, bakalářských i diplomových prací. Citační manažer Citace PRO je pro mě v tomto ohledu velikým pomocníkem. Zjednodušuje jinak zdlouhavou práci s generováním citací, zaručuje jejich správnost, a tím pádem zefektivňuje celý proces vytváření dokumentů. Oceňuji především komplexnost, ale zároveň přehlednost tohoto softwaru, nabídku více citačních stylů a možnost ukládat si citace do vlastní složky. Ze své vlastní zkušenosti mohu citační nástroj Citace PRO doporučit všem studentům, a nejen jim.

Tereza Tetourová, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

O možnosti využití software CitacePro jsme se na Univerzitě obrany zajímali počátkem roku 2015 a hned v únoru absolvovali školení PhDr. Martina Krčála, DiS., které se setkalo s nebývalým ohlasem u pedagogů. Software Citacepro jsme pro univerzitní i vzdálené připojení zakoupili a využití je dle statistik velmi vysoké. Rok od tohoto prvního školení je vidět stále se zvyšující zájem studentů o problematiku přesného citování. Těšíme se na další školení.

Ing. Stanislava Šodková, Knihovna Univerzity obrany v Brně