« Zpět na všechny příspěvky

Nové časopisy v Pablikadu

Jak jsme již informovali v minulém příspěvku, tak databáze Pablikado byla rozdělena do několika kolekcí. Ode dneška v nich naleznete nové časopisy a další budou přístupné začátkem února.

Technické kolekci (a samozřejmě také v Univerzální kolekci) naleznete tyto časopisy:

ArcRevue - odborný časopis, ve kterém naleznete informace o novinkách v softwaru, aplikacích GIS, příspěvky uživatelů, tipy a triky pro uživatele a další zajímavosti.

Hutnické listy - Odborný recenzovaný časopis Hutnické listy vychází od roku 1946 a řadí se tím mezi nejdéle vydávané odborné technické časopisy v České republice. Název časopisu Hutnické listy (Metallurgical Journal) je jedinečný a od počátku svého vydávání se nezměnil. Vydavatel, redakční rada i vedení redakce si velmi zakládá právě na dlouholeté tradici časopisu, ke které se váže i název časopisu. Hutnické listy měly vždy vysokou vědecko-technickou úroveň vycházející z původních výsledků práce ve výzkumně-vývojové základně. Obsahovaly však také domácí a zahraniční aktuality a přehledy. Původní autorské příspěvky, tzv. hlavní články, byly často vědecky orientované. Publikace v části hlavních článků se považovala za relevantní publikační činnost vědeckých pracovníků. Autoři publikací pocházeli převážně z vědeckých pracovišť (vysoké školy, akademie, výzkumné ústavy) nebo z rozvojových útvarů průmyslových podniků. Vybrané hlavní články byly vydávány v anglické jazykové mutaci Metallurgical Journal.

Kovárenství - Časopis Kovárenství uveřejňuje články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Hlavní články jsou recenzovány vždy dvěma odborníky buď z akademiků nebo z odborníků s praktickými zkušenostmi v dané oblasti. Podmínkou zveřejnění je, že se autoři vyrovnají s připomínkami recenzentů. Zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Střechy-fasády-izolace - je specializovaným stavebním časopisem, určeným především profesionálům ve stavebnictví. Zabývá se problematikou pláště budov. V časopise najdete práce realizačních, výrobních i obchodních firem a oborových cechů. Představuje nové materiály, technologie, systémy a jejich využití v praxi, informace ze školství, názory odborníků, novinky z výstav.

Transport a logistika - časopis vycházející od roku 1999. Od roku 2004 je lídrem na slovenském trhu je lídrem dopravních tištěných medií, které se zaobírají dopravou, logistikou a motorismem. Obsahově nabízí širokou škálu produktů a služeb tvořících dopravu a logistiku, tedy i výrobu, skladování, velkoobchod, manipulační techniku, software a hardware pro dopravu. Od začátku vydávání periodika je jeho hlavní konkurenční výhodou jeho aktuálnost a informační hodnota.


Přírodovědné kolekci (a také v Univerzální kolekci) jsou nově tyto časopisy:

Biom - BIOM je odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom. Jeho úkolem je informovat členy sdružení, státní správu, nevládní organizace a subjekty zabývající se biomasou ve všech jejích formách o činnosti CZ Biomu a novinkách v obnovitelných zdrojích energie - biomase.

Hutnické listy - jsou blíže přestaveny výše v Technické kolekci

Lékař a technika - nejstarší pravidelně vycházející časopis s novými poznatky v oblasti výzkumu, vývoje, produkce a implementace zdravotní techniky. Časopis nabízí původní  výzkumné a recenzované články od roku 1970. 

Zpravodaj Hnědé uhlíZpravodaj Hnědé uhlí je odborný časopis, který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet specializované informace i pro širší zainteresovanou veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí.


Máte zájem některou z kolekcí (nebo výběr z časopisů) zpřístupnit vašim čtenářům? Kontaktuje naši obchodní zástupkyni Zuzanu Teplíkovou (zuzana.teplikova@citace.com nebo tel. 778 157 127)

Markéta Kytnerová, 2020-01-21


Sdílet příspěvek: