« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí číselných odkazů 2

V dnešním příspěvku navážeme na předchozí o citování v textu pomocí číselných odkazů. Tentokrát si však ukážeme odkazování přímo v textu včetně seznamu použité literatury. 

Ukázkový text je převzatý a upravený z:
HON, Filip a Jitka LANGHAMROVÁ. Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech. Demografie [online]. 2020, 62(2), 71-88 [cit. 2020-07-18]. ISSN 1805-2991. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/dokument/riUdljTeTfBz9qMj

Kromě popisu a používání modelu se autor také věnuje usnadnění jeho používání, jak dokazuje například internetový generátor, který je součásti publikace „Quadratic spline fits by nonlinear least squares“ [20] a zveřejnění postupu výpočtu ve statistickém programu Rstudio v příspěvku „Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules“ [21].

Tato cíleně optimalizovaná flexibilita v kombinaci s tím, že je model postaven na snadno interpretovatelných parametrech, dělá model oproti jiným podobným modelům dobře využitelný pro projekce i pro prognózy [22; 23; 24] a může být vzhledem k nedávnému vývoji měr plodnosti podle věku v České republice zajímavou a užitečnou alternativou. Velmi flexibilní modely totiž mohou v případě České republiky i v krátkodobém horizontu dávat demograficky nepříliš reálné výsledky, které se týkají míry plodnosti v modálním věku nebo plodnosti po čtyřicítce [3; 25; 26].

 

Seznam použité literatury

[3] ŠIMPACH, O. Application of the modern approach to age-specific fertility rates stochastic modelling in the Czech Republic. In: Mathematical Methods in Economics 2015, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015a, s. 799–804.

………

[20] SCHMERTMANN, C. Quadratic spline fits by nonlinear least squares. Demographic Research, 2005, 12(5), 105–106.

[21] SCHMERTMANN, C. Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules [online]. 2017 [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: http://fsu.schmert. net/ecp5117/QS_examples.html

[22] SCHMERTMANN, C. A system of model fertility schedules with graphically intuitive parameters. Demographic Research, 2003, 9(5), 81–110.

[23] LIPPS, O., F. BETZ. Stochastic Population Projection for Germany – based on the Quadratic Spline approach to modelling age-specific fertility rates. Mannheim: Research Institute for the Economics of Aging, 2004.

[24] DE BEER, J. A new relational method for smoothing and projecting age-specific fertility rates: TOPALS. Demographic Research. 2011, 24(18), 409–454.

[25] ŠIMPACH, O. Fertility of Czech females could be lower than expected: trends in future development of age-specific fertility rates up to the year 2050. Statistika, 2015b, 95(1), 19–37.

[26] HON, F. Fertility in the Czech Republic and its modeling. In: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS, Praha: VŠE, 2020, s. 17.

Markéta Kytnerová, 2020-10-29


Sdílet příspěvek: