« Zpět na všechny příspěvky

Jak na doplněk do Wordu 2

V předchozím příspěvku o Wordu jste se dozvěděli, jak jej nainstalovat a přihlásit se, popř. jak vyřešit možné problémy. V dnešním příspěvku si popíšeme rozhraní a funkce, které doplněk nabízí. Popis rozhraní je vytvořený ve verzi 4.0.2, která nabízí novou funkci vkládání citátů.

Pro ty, kteří neví k čemu je doplněk do Wordu dobrý, je určený následující odstavec. Tento doplněk je nástroj, který propojí citace z vašeho webového účtu Citace PRO Plus s textovým editorem. Všechny citace, popř. i citáty z uložených záznamů, tak můžete přímo vkládat dvěma kliknutími během psaní ve Wordu do textu, a to ve vámi zvoleném stylu. Citační styl můžete v průběhu psaní kdykoli změnit. Samozřejmostí je pak vygenerování Seznamu použité literatury, kde budou uvedeny všechny bibliografické citace dokumentů, které jste v textu použily.  1. Vložit citaci - po kliknutí se vám objeví seznam všech vašich citací dokumentů, které máte vytvořené ve vašem účtu Citace PRO Plus. Ze seznamu vyberete požadovanou citaci, 2x na ni kliknete nebo zvolíte možnost Vložit a v textu se vám automaticky vytvoří odkaz na citovanou literaturu. V případě, že máte citace roztříděné do složek, tak můžete tuto složku zvolit a vybírat citace přímo z ní.
  2. Styl - zde vidíte, v jakém citačním stylu se budou citace tvořit. Po kliknutí na toto okno můžete vybrat jiný citační styl.
  3. Vložit použitou literaturu - na zvolené místo v textu se vygeneruje Seznam použité literatury citované v textu pomocí doplňku
  4. Aktualizovat použitou literaturu - aktualizuje Seznam použité literatury a odkazy v textu po přidání či umazání citace nebo změně citačního stylu
  5. Vložit citát - NOVÁ FUNKCE - po kliknutí se zobrazí seznam dokumentů, u nichž máte v manažeru uložený citát (tedy konkrétní text s citovanou stranou získaný pomocí aplikace Pablikado). Kliknutím vyberete požadovaný dokument a zobrazí se seznam citátů z daného dokumentu. Kliknutím na vybraný citát jej přímo vložíte do textu jako přímou citaci i s odkazem na použitou literaturu vč. citované strany.
  6. Přihlášen - zde přihlásíte nebo odhlásíte z doplňku
  7. Přejít na Citace PRO - toto tlačítko vás přesměruje na do vašeho webového účtu Citace PRO Plus
  8. Aktualizovat citace - v případě, že ve webovém účtu změníte citaci nebo vytvoříte novou, pomocí tohoto tlačítka tuto změnu převedete i do seznamu citací ve Wordu
  9. Citace PRO - kliknutím na ikonu Citace PRO můžete napsat na dotaz na technickou podporu
  10. Nápověda - zobrazí se textová nápověda


Další články seriálu

Jak na doplněk do Wordu 1
Jak na doplněk do Wordu 2
Jak na doplněk do Wordu 3
Jak na doplněk do Wordu 4

Markéta Kytnerová, 2019-10-22


Sdílet příspěvek: