« Zpět na všechny příspěvky

Název dokumentu 2 - další názvy

Dnešní příspěvek navazuje na příspěvek týkající se uvádění názvu dokumentu. Název dokumentu je povinný údaj, ale lze uvést další názvy, a to podnázev, souběžný název, popř. doplnit chybějící název apod. Dnes si tedy ukážeme různé možnosti, jak na to.


Podnázev

V normě je podnázev sice uveden jako nepovinný údaj, doporučuji ho ovšem uvádět z důvodu snadnější identifikace citovaného zdroje.

Název: Podnázev

Příklad:           Možnosti transgrese: Je třeba vylepšovat člověka?


Nejasný nebo nesprávný název

Pokud je název nejasný nebo nesprávný (nedokáže názorně vyjádřit obsah informačního zdroje), lze jej vysvětlit v hranatých závorkách umístěných za názvem.

Příklad:            [Báseň]                    Verše bez uvedení názvu


Chybějící název

V případě, že není uveden zřejmý název dokumentu, uvádí se v bibliografické citaci populární nebo tradiční název, pokud existuje. Pokud takový název neexistuje, tak ho vymyslíme. Takovýto alternativní název nahrazující ten chybějící vždy uvádíme v hranatých závorkách.

Příklad:         [RSS ikona]             Název dokumentu

                            [RSS ikona]             Název části dokumentu


Díl vícedílného dokumentu

V případě, že je potřeba citovat konkrétní díl vícedílného dokumentu, název celého díla se píše kurzivou, dále pokračujeme normálním řezem písma (číslo dílu a název dílu)

Název celého dokumentu: Podnázev celého dokumentu. Díl. Název dílu: podnázev dílu.

Příklad:            Vyprávěj. 3. řada, 17. díl, Smrt Brežněva.


Název části dokumentu

Název části dokumentu (příspěvku, článku), musí být typograficky odlišen od názvu zdrojového dokumentu (sborníku, časopisu, monografie). Název části (příspěvek ve sborníku, článek, příspěvek v monografii) zapíšeme normálním písmem, název celého dokumentu ((sborníku, časopisu, monografie) zapíšeme kurzívou.

Příklad:            On Cognitive Informatics. Brain and Mind: A Transdisciplinary Journal of Neuroscience and Neurophilosophy


Název periodika

V případě, že je název periodika nedostatečný k jasné identifikaci zdroje, mělo by být doplněno jméno organizace, jež periodikum vydává, popř. se uvádí místo publikování.

Příklad:            National geographic [Praha]

                         National geographic [New York]


Souběžný název

U periodik, ale samozřejmě i u jiných typů dokumentů, se můžeme setkat se souběžným názvem, kde je zahraniční a český název rovnocenný. V tomto případě se souběžné názvy oddělují tečkou.

Příklad:            Sociologický časopis. Czech sociological review. 


Markéta Kytnerová, 2019-11-27


Sdílet příspěvek: