« Zpět na všechny příspěvky

Odkazujeme pomocí poznámek pod čarou 4

Odkazujeme pomocí poznámek pod čarou 4

V posledním příspěvku týkajícím se odkazování pomocí poznámek pod čarou si ukážeme možnost zápisu odkazů, který doporučuje norma ČSN ISO 690. V předchozích příspěvcích jsme si ukázali dvě možnosti, a to zápis celých bibliografických citací a také zápis zkrácených citací

Norma doporučuje odkazovat v poznámkách celou bibliografickou citací, pokud na zdroj odkazujete poprvé. V případě, že odkazujete na již dříve použitý zdroj, tak se uvádí pouze příjmení autora a dále zkratka "ref." a číslo poznámky, které jste na daný zdroj odkazovali poprvé. 

Tento způsob odkazování se hodí spíše u kratších prací s menším počtem použitých zdrojů. Také je potřeba dávat pozor v případě, že dodatečně do textu vkládáte nějakou poznámku, abyste odkazovali na správnou poznámku pomocí zkratky "ref."! Tento způsob odkazování doporučujeme spíše nevyužívat.


Ukázkový text je převzatý a upravený z:

HON, Filip a Jitka LANGHAMROVÁ. Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech. Demografie [online]. 2020, 62(2), 71-88 [cit. 2020-07-18]. ISSN 1805-2991. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/dokument/riUdljTeTfBz9qMj

Kromě popisu a používání modelu se autor také věnuje usnadnění jeho používání, jak dokazuje například internetový generátor, který je součásti publikace „Quadratic spline fits by nonlinear least squares“1 a zveřejnění postupu výpočtu ve statistickém programu Rstudio v příspěvku „Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules“2, 3.

Tato cíleně optimalizovaná flexibilita v kombinaci s tím, že je model postaven na snadno interpretovatelných parametrech, dělá model oproti jiným podobným modelům dobře využitelný pro projekce i pro prognózy4, 5, 6 a může být vzhledem k nedávnému vývoji měr plodnosti podle věku v České republice zajímavou a užitečnou alternativou. Velmi flexibilní modely totiž mohou v případě České republiky i v krátkodobém horizontu dávat demograficky nepříliš reálné výsledky, které se týkají míry plodnosti v modálním věku nebo plodnosti po čtyřicítce7, 8, 9.


Poznámky pod čarou:

SCHMERTMANN, C. Quadratic spline fits by nonlinear least squares. Demographic Research. 2005, 12(5), 105–106.

SCHMERTMANN, C. Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules [online]. 2017 [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: http://fsu.schmert. net/ecp5117/QS_examples.html

SCHMERTMANN, ref. 1, s. 105.

SCHMERTMANN, C. A system of model fertility schedules with graphically intuitive parameters. Demographic Research. 2003, 9(5), 81–110.

5 LIPPS, O., F. BETZ. Stochastic Population Projection for Germany – based on the Quadratic Spline approach to modelling age-specific fertility rates. Mannheim: Research Institute for the Economics of Aging, 2004.

DE BEER, J. A new relational method for smoothing and projecting age-specific fertility rates: TOPALS. Demographic Research. 2011, 24(18), 409–454.

ŠIMPACH, O. Application of the modern approach to age-specific fertility rates stochastic modelling in the Czech Republic. In: Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015a, s. 799–804.

ŠIMPACH, O. Fertility of Czech females could be lower than expected: trends in future development of age-specific fertility rates up to the year 2050, s. 19–37.

HON, F. Fertility of Czech females could be lower than expected: trends in future development of age-specific fertility rates up to the year 2050. Statistika. 2015, 95(1), 19–37.


Seznam použité literatury

  1. DE BEER, J. A new relational method for smoothing and projecting age-specific fertility rates: TOPALS. Demographic Research. 2011, 24(18), 409–454.
  2. HON, F. Fertility in the Czech Republic and its modeling. In: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS. Praha: VŠE, 2020, s. 17.
  3. LIPPS, O., F. BETZ. Stochastic Population Projection for Germany – based on the Quadratic Spline approach to modelling age-specific fertility rates. Mannheim: Research Institute for the Economics of Aging, 2004.
  4. SCHMERTMANN, C. A system of model fertility schedules with graphically intuitive parameters. Demographic Research. 2003, 9(5), 81–110.
  5. SCHMERTMANN, C. Quadratic spline fits by nonlinear least squares. Demographic Research. 2005, 12(5), 105–106.
  6. SCHMERTMANN, C. Quadratic Spline Interpolation of Fertility Schedules [online]. 2017 [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: http://fsu.schmert. net/ecp5117/QS_examples.html
  7. ŠIMPACH, O. Application of the modern approach to age-specific fertility rates stochastic modelling in the Czech Republic. In: Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015a, s. 799–804.
  8. ŠIMPACH, O. Fertility of Czech females could be lower than expected: trends in future development of age-specific fertility rates up to the year 2050. Statistika. 2015, 95(1), 19–37.

Markéta Kytnerová, 2021-12-07


Sdílet příspěvek: