« Zpět na všechny příspěvky

Pravda nebo lež?

Se startem semestru přichází i období příprav citačních lekcí a informačního vzdělávání. Při citačních lekcích si často klademe otázku, jakou úroveň znalostí studenti mají. Hra Pravda nebo lež je skvělá aktivita pro počáteční prolomení ledů u studentů a také získání informací o tom, co o problematice ví.

Sama tuto aktivitu využívám hned na úvod lekcí, abych nejenom já věděla, co účastníci ví, ale aby si i oni sami uvědomili, že citování nezahrnuje jen tvorbu citací, ale zahrnuje i další témata jako je autorský zákon, plagiátorství, práce s odbornou literaturou apod. Při této aktivitě taktéž studenti získají představu, co je v lekci čeká.

Výhodou této aktivity je, že ji lze jednoduše přizpůsobit studentům - u středoškoláků stačí jednoduché otázky typu Při parafrázování nemusím citovat zdroj.” , u kterých můžete i vysvětlit základní pojmosloví. U doktorandů pak můžete použít otázky více zaměřené na výuku a publikování "Hrozí mi postih, pokud studentům zpřístupním ve školním informačním systému celou naskenovanou knihu?".

Otázky je potřeba formulovat tak, aby se na ně dalo odpovědět ANO-NE. Také je potřeba mít připravenou obšírnější a vysvětlující odpověď, proč tomu tak je.


Při parafrázování nemusím citovat zdroj.

= vysvětlit, co je parafrázování - zeptejte se studentů, zda se s tímto pojmem setkali a dokáží jej vysvětlit

= zdroj - co si představí, když slyší termín zdroj odborných informací - jen knihu nebo i jiného typy dokumentů?

= citovat - nepletou si převzetí citátu a tvorbu citací…


Pro inspiraci můžete využít otázky z knihy Naučte (se) citovat, vymyslet si vlastní nebo se inspirovat na internetu - např. na webu MU.

Markéta Kytnerová, 2019-09-18


Sdílet příspěvek: