« Zpět na všechny příspěvky

Primární odpovědnost 2

V minulém příspěvku o autorství jsem ukazovala zápis běžných občanských jmen autorů. V úvodu jsem zmiňovala, že ne vždy je autorem fyzická osoba. V tomto příspěvku se podíváme na další možnosti.


Organizace jako tvůrce = korporace

V případě, že je jméno organizace na dokumentu uvedeno zkratkou, ale ve skutečnosti známe jeho celý název, uvedeme ho do hranaté závorky. Toto pravidlo není nutné u organizací, jež jsou všeobecné známé pod zkratkou. 

Příklad:               UNESCO
                            NATO 
                            RWE

Pokud je vydavatel a autorská korporace shodná, tak název vydávající instituce zapisujeme pouze do nakladatelských údajů a v primární odpovědnosti ji vynecháváme.


Autorem může být i některá z podsložek, např. oddělení, instituce. V tomto případě se název instituce uvádí jako první. Složka nebo oddělení se uvádějí samostatně pouze v případě, že mají vlastní specifickou funkci a na mateřské instituci jsou nezávislé.

Příklad:               UNICEF
                            MASARYKOVA UNIVERZITA. Filozofická fakulta. 


Za autora může být považován i stát, federace, místní nebo obecní úřad. V tomto případě se tedy do primární odpovědnosti zapisuje všeobecné jméno příslušné jurisdikce před plným  jménem (nejlépe pochopíte na příkladu). Cizí názvy se uvádějí v jazyce informačního zdroje, nebo v jazyce hlavní cílové skupiny.

Příklad:               ČESKO          nikoli     ČESKÁ REPUBLIKA
                            FRANCIE         nikoli     RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
                            FRANCE         pokud píšeme text angličtině

 

Pouze u patentů se země původu zkracuje v souladu s ISO 3166.

Příklad:             GB = United Kingdom


U dokumentů, které mají více autorů, ale žádný z nich není dominantní (např. encyklopedie, film, konference apod.), píšeme jako první údaj v citaci NÁZEV DÍLA.

Příklad:              Encyclopaedia Britannica

                Kolja     [film]

                International Conference on Scientific Information


Markéta Kytnerová, 2019-12-11


Sdílet příspěvek: