« Zpět na všechny příspěvky

Veřejné informační služby knihoven

Veřejné informační služby knihoven

V minulém příspěvku jsme si shrnuli, jak je celoživotní vzdělávání v dnešní době neodmyslitelnou součástí života nejen knihovníků. V současné době nalézáme široké spektrum kurzů, seminářů a dalšího vzdělávání, které nás - knihovníky - posunou zase o kousek vpřed v našich znalostech a dovednostech, které pak můžeme předat našim čtenářům.

I my v Citace.com jsme pro Vás připravili vzdělávací semináře z oblasti informační a mediální gramotnosti, které se budou konat příští rok. Rozdělili jsme je dvou skupin. V první, základní, se naučíte, jak psát odborné práce, vyhledávat a hodnotit informace nebo jak je správně citovat. V druhém, rozšiřujícím kurzu se pak naučíte, jak tyto znalosti a dovednosti naučit své čtenáře. Pokud Vás tato nabídka zaujala, můžete si ji podrobněji prozkoumat na našich stránkách.

Z vlastní zkušenosti víme, že knihovníkům nechybí motivace k dalšímu vzdělávání, ovšem problém může nastat v jeho financování. A zde je řešením využít granty různých vládních i nevládních organizací. Jednou z možností je i dobře známý program VISK, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. [1] Je členěn na devět vzájemně provázaných podprogramů, které naplňují stanovené cíle. Další vzdělávání knihovníků spadá do 2. Větve Mimoškolního vzdělávání knihovníků. Vězte, že VISK 2 můžete využít i pro naše kurzy. Žádosti pro rok 2023 můžete podávat do 10. 12. 2022.

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Kompletní požadavky pro vyplnění žádosti o dotaci využijte dokumentu na stránkách Veřejné informační služby knihoven.   


Naše kurzy je možné definovat v následujícím rozřazení:

Základní kurzy jako nástavbové a specializované kurzy

Rozšiřující kurz jako expertní kurzy


Nebojte se využít různé formy podpory pro rozvoj svůj a svých kolegů!


Lukáš Konečný[1] Národní knihovna České republiky. Cíle programu VISK. Veřejné informační služby knihoven [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2021, 25. 3. 2021 [cit. 2022-10-13]. Dostupné z: https://visk.nkp.cz/cile-programu-visk Markéta Kytnerová, 2022-10-13


Sdílet příspěvek: