« Zpět na všechny příspěvky

Kurzi informačního a mediálního vzdělávání

Kurzi informačního a mediálního vzdělávání

V předchozích příspěvcích (pro Česko a pro Slovensko) jsme Vás již informovali o nabídce kurzů informačního a mediálního vzdělávání, kterou chystáme na příští rok. Tyto semináře jsou určeny jak pro knihovníky, kteří se o nabízených tématech chtějí dozvědět něco nového, ale také pro ty, kteří tato témata chtějí dále učit své čtenáře.

Kurzy jsou rozděleny do dvou kategorií - základní a rozšiřující. V základní kategorii nabízíme celkem tři témata zaměřená na práci s odborným textem, citování, plagiátorství a jeho prevenci, evaluaci informací atd. Rozšiřující kurz je pak jeden. Zde teoretické i praktické znalosti základních kurzů převedete do praxe a připravíte lekci informačního vzdělávání.


Základní kurzy

Citace a plagiátorství

Citování a plagiátorství není doménou jen vysokého školství. V dnešní době i střední školy řeší výuku těchto témat a knihovny jim v tomto mohou pomoci. V tomto semináři se dozvíte, co je plagiátorství, jak se mu vyhnout, jaké nástroje v boji proti plagiátorství použít. Naučíte se vytvářet citace podle normy ČSN ISO 690, nebo STN ISO 690. Vzhledem k tomu, že v současné době tyto normy prochází revizí, dozvíte se, jaké novinky nás v citování podle této normy čekají. Samozřejmostí je, že si vyzkoušíte prakticky tvorbu citací i práci s citačním manažerem.


Jak vytvářet kvalitní odborné texty

Odborné texty se nevytváří jen na vysokých školách a výzkumných ústavech. Vždyť i středoškoláci píší SOČky a knihovny jim v tomto mohou pomoci nejen svou nabídkou knih či jiných odborných zdrojů. Psaní odborné práce má svá pravidla. Je potřeba nejen dodržet formální požadavky na text, ale především přinést nové a kvalitní informace k danému tématu. V tomto semináři si rozebereme jednotlivé fáze psaní odborného textu včetně rad k obhajobě, ale i témata jako je vyhledávání, hodnocení a zpracování informací, jejich interpretace do textu, základy citování atd. 


Práce se zdroji a jejich evaluace

Dnešní doba je plná informací, které se na nás valí ze všech stran. Často se můžeme cítit přehlceni a těžko volíme, která informace je pro nás důležitá a jaká je její kvalita. V tomto semináři se dozvíte, jak informace hodnotit, jako je vyhledávat, tedy jak vytvořit rešeršní dotaz a jakou zvolit strategii. Ne všechny knihovny mají přístup k placeným multioborovým nebo oborovým databázím, proto Vám ukážeme, kde hledat kvalitní a volně dostupné zdroje informací. Nahlédnete pod pokličku i licencím, které se váží na multimediální zdroje, a ukážeme si, jak nalezené informace uchovat pro další práci.


Rozšiřující kurz

Jak učit informační a mediální gramotnost

Tento kurz je určen především pro pracovníky knihoven, kteří vedou nebo plánují vést lekce informačního vzdělávání. Jsou témata, která snadno upoutají a jejich výuka je snazší, ale jsou témata teoretická a jejich výuka vyžaduje větší iniciativu lektora při přípravě samotné lekce. Na praktickém semináři si pod vedením pedagoga vyzkoušíte tvorbu vlastní ukázkové lekce. Dozvíte se informace o výukových metodách, dále o nástrojích, které Vám mohou pomoci k oživení lekce, a také třeba to, na co si dát pozor, u jednotlivých cílových skupin.


Více o kurzech a lektorech najdete na našich webových stránkách.

Markéta Kytnerová, 2022-10-25


Sdílet příspěvek: